Prinášame vám rýchlejšie platby za tankovanie a umývacie programy na vybraných staniciach Shell. Nabudúce pohodlne zaplaťte z auta s použitím peňaženky Masterpass ™ by Mastercard® a palivovej karty Shell. Jednoducho a rýchlo plaťte mobilom prostredníctvom peňaženky Masterpass ™ AT, CZ, SK. 

Ako na to:

 • Prvý krok

  Inštalácia

  Nainštalujte si do svojho mobilu peňaženku Masterpass™,. AT, CZ, SK.

  Aplikácia

 • Druhý krok

  Získanie prístupového kódu

  Kontaktujte naše zákaznícke centrum pre získanie prístupového kódu na registráciu Vašej palivovej karty Shell. V nastaveniach aplikácie aktivujte položku „Platba na čerpacích staniciach“.

 • Tretí krok

  Tankovanie

  Pri príjazde k čerpaciemu stojanu spusťte aplikáciu Masterpass™.

 • Štvrtý krok

  Tankovanie a platenie

  Naskenujte mobilom QR kód, zvoľte číslo stojana a potom sumu.

 • Piatý krok

  Tankovanie a platenie

  Nechajte svoj mobil v aute a natankujte. Ochotne vám pomôže aj naša vonkajšia obsluha.

 • Šiesty krok

  Hotovo

  Všetko je hotové. Nemusíte k pokladniciam, stačí len pred odjazdom skontrolovať platbu na elektronickej účtenke doručenej do vášho mobilu.

Platba prostredníctvom mobilu môže z bezpečnostných dôvodov prebiehať len vo vnútri auta. Preto služba nie je určená motocyklistom.

Vyplnením údajov vo formulári v rozsahu meno, priezvisko a telefónne číslo („osobné údaje“) a jeho odoslaním dávate súhlas so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 11 Bratislava, IČO: 31 361 081 (ďalej len „prevádzkovateľ“) podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov („zákon o ochrane osobných údajov“) na účel zasielania ponúk palivových kariet euroShell Card. Súhlas sa udeľuje na dobu 12 mesiacov odo dňa odoslania tohto formulára. Zároveň týmto beriete na vedomie, že prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, ktorým je spoločnosť Shell Polska sp. z o. o. pobočka v Krakowe, so sídlom Czerwone Maki 85, 30-392 Krakow, Poľská republika. Podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov máte ako dotknutá osoba najmä právo na základe písomnej žiadosti súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané, právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva dotknutej osoby.

viac informácií v časti Firemní zákazníci

Mýto

Nestarajte sa o to, či bude mať vodič pri sebe dostatok hotovosti. Na úhradu mýtneho a cestných daní môžete použiť palivovú kartu Shell.  Všetko bude pridané na vašu súhrnnú faktúru. Ľahší život pre každého.

Tunely a mosty

Ponúkame jednoduchý spôsob úhrady dopravných služieb, ako je napr. mýtne v tuneloch a na mostoch.