V tomto príspevku preskúmame koncepciu, ktorá je na poli podnikania stále aktuálna, a podrobne opíšeme, čo znamená, ako ju môžete nasadiť a aký môže mať význam pre váš rast.

Čo je to správa vozového parku?

Jednoducho sa dá povedať, že váš vozový park zahŕňa všetky vozidlá, ktoré využívate pri podnikaní. Ak potrebujete vozový park, potrebujete tiež kontrolovať a spravovať jeho prevádzku, aby vaša firma mohla byť úspešná.

Dostávame sa k správe vozového parku – širokému pojmu, ktorý označuje všetky činnosti potrebné na riadenie firemných vozidiel. Môže sem patriť kontrola nákladov na palivo, monitorovanie správania vodičov, nadobúdanie vozidiel a zabezpečenie palivovej úspornosti. Správu vozového parku využívajú firmy všetkých veľkostí od malých a stredných podnikov až po veľké korporácie.

Prečo je správa vozového parku dôležitá?

Už od počiatkov podnikania bola doprava základným pilierom hospodárstva. V ére elektronického obchodu a meniacich sa požiadaviek spotrebiteľov je dôležitosť plynulej dopravy ešte väčšia. Z toho prirodzene vyplýva, že spôsob, akým spravujete vozidlá v rámci svojho vozového parku, má priamy a zásadný dosah na produktivitu, úspory, zisk a dodržiavanie predpisov vašej firmy. 

Výhody správnej správy vozového parku sú hmatateľné a rozsiahle, pričom ovplyvňujú všetky aspekty podnikania:

Prehľad, dostupnosť a kontrola kedykoľvek a kdekoľvek

Každodenné spravovanie vozového parku je náročnou úlohou, ktorej súčasťou je mnoho premenných. Ideálne platformy na správu vozového parku sa starajú o to, aby vaše vozidlá a vodiči nikdy neboli mimo dohľadu alebo mimo dosahu, a to bez ohľadu na to, ako ďaleko za hranice sa vydali.

Prehľady založené na údajoch

Nedá sa nič robiť, údaje hýbu svetom. Ak ich nevyužívate vo svoj prospech pri každodennej prevádzke vozového parku, prichádzate o cenné príležitosti na zistenie a prevenciu opotrebovania vozidiel, zistenie spotreby paliva, nákladov na vozidlá a mnohých ďalších informácií. Čísla hovoria za seba. Efektívne používanie údajov o vozovom parku môže vášmu podniku priniesť množstvo výhod, či už je to 10 – 15 % nárast produktivity alebo až 25 % zníženie nákladov na palivo.

Aktuálne informácie v reálnom čase

Jedna vec je mať k dispozícii údaje a druhá vec je vedieť ich v správnom čase využiť. Nepremeškajte dôležité informácie, napríklad o transakciách, opotrebovaní vozidiel a trasách. Investujte do služieb na správu vozového parku, ktoré poskytujú oznámenia v reálnom čase. Vďaka nim budete môcť včas riešiť drobné nepríjemnosti a prediktívne reagovať na podnety bez toho, aby ste museli rušiť vodičov so žiadosťami o informácie.

Vylepšená bezpečnosť a dodržiavanie predpisov

Kľúčovou súčasťou správy vozového parku je monitorovanie návykov vodičov odkiaľkoľvek. Poskytne vám aktuálne informácie o ich správaní na cestách, aby ste vždy mali dostatok času na nápravu ich návykov, ktoré tak nespôsobia ujmu im ani ostatným na vozovke.

Ako funguje systém na správu vozového parku?

Ako si asi viete predstaviť, zhromažďovanie a analýza všetkých týchto údajov si vyžadujú dômyselný softwér. Preto väčšina firiem využíva centralizovaný systém na správu vozového parku, ktorý im umožňuje sledovať a spravovať mnoho súčastí prostredníctvom jednej platformy. Majitelia firiem zároveň môžu implementovať štruktúrovaný a metodický pracovný postup správy vozového parku bez toho, aby potrebovali špecializované poznatky.

Niektoré firmy však predsa dávajú prednosť manažérom vozového parku, ktorí na základe odborných skúseností dohliadajú na správu vozového parku, riadia náklady a v prípade potreby ponúkajú prispôsobené riešenia podľa potrieb podniku.

Vyskúšali ste aplikáciu na správu vozového parku?

Ak vlastníte malú firmu s 1 až 10 vozidlami, môžete sa jednoducho a bez starostí stať manažérom vlastného vozového parku. Stiahnite si aplikáciu Shell Fleet App z obchodu App Store alebo Obchodu Google Play a objavte výhody, ktoré prináša.