Prinášame vám: kompenzáciu emisií CO₂

Kompenzácia emisií CO₂

Emisie skleníkových plynov, ktorým nedokážete predísť, môžete teraz vykompenzovať jednoducho a bez zbytočnej administratívnej záťaže.

Objednávkou služby týkajúcej sa kompenzácií emisií CO2 a ďalších skleníkových plynov (N2O a CH4) uvoľnených do ovzdušia v rámci životného cyklu pohonných látok nakúpených prostredníctvom palivovej karty Shell sa môžete zapojiť do mechanizmu, ktorého cieľom je prispieť k úsporám emisií skleníkových plynov v ovzduší a tým aj k zmierneniu negatívneho vplyvu spotreby pohonných látok na životné prostredie. Emisie skleníkových plynov, ktorým nedokážete predísť, môžete teraz vykompenzovať jednoducho a bez zbytočnej administratívnej záťaže.

Máte záujem zapojiť sa do mechanizmu kompenzácií emisií skleníkových plynov?

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na vyznačené oblasti
Program kompenzácií emisií CO₂
Detail 1

Rozhodli ste sa kompenzovať emisie CO₂ a ďalších skleníkových plynov vyprodukované v rámci celoživotného cyklu palív? Skvelá voľba! Vaši vodiči budú môcť aj naďalej používať palivovú kartu Shell pri čerpaní paliva tak ako doteraz.

Detail 2

Na základe spotreby paliva pri prevádzke vášho vozového parku vypočítame zodpovedajúce množstvo emisií CO₂ a ďalších skleníkových plynov uvoľnených do ovzdušia v rámci celoživotného cyklu tohto paliva.

Detail 3

Spoločnosť Shell vykoná potrebné úkony smerujúce ku kompenzácii ekvivalentného množstva emisií CO₂ a ďalších skleníkových plynov zakúpením tzv. uhlíkových kreditov vo Váš prospech, prostredníctvom ktorých sa podporujú projekty na ochranu a obnovu prírodných ekosystémov zameraných na postupné dosahovanie úspor emisií skleníkových plynov.

Detail 4

Spoločnosť Shell vám vydá raz ročne certifikát s údajom o počte tzv. uhlíkových kreditov preukazujúcich kompenzácie príslušného množstva emisií CO₂ a ďalších skleníkových plynov.

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na vyznačené oblasti

Výhody pre vás

 • Udržateľný rozvoj

  Udržateľný rozvoj

  Udržateľný rozvoj sa čoraz viac stáva bežnou praxou v podnikaní. Vďaka nemu si budujete dôveru medzi zákazníkmi, ale tiež inšpirujete svojich zamestnancov, aby sa zapojili do aktivít na znižovanie emisií oxidu uhličitého a ďalších skleníkových plynov.

 • Spoločenská zodpovednosť

  Spoločenská zodpovednosť

  Investícia do nej pomáha formovať udržateľnejšiu energetickú budúcnosť a zlepšuje kvalitu života miestnej komunity.

 • Konkurenčná výhoda

  Konkurenčná výhoda

  Vďaka kompenzácii emisií CO2 a ďalších skleníkových plynov a vášmu ekologickému prístupu sa stanete atraktívnejším obchodným partnerom. Zodpovedný prístup k životnému prostrediu je medzi podnikateľmi stále dôležitejší.

 • Funguje to jednoducho

  Funguje to jednoducho

  Nie je potrebné absolvovať náročný administratívny postup, s nami je kompenzácia emisií CO₂ a ďalších skleníkových plynov mimoriadne jednoduchá. Vypočítame množstvo emisií ekvivalentu CO₂, ktoré sú do ovzdušia uvoľnené v rámci životného cyklu pohonných látok nakúpených prostredníctvom palivovej karty Shell, a určíme výšku poplatku, ktorý je potrebné uhradiť za účelom nákupu tzv. uhlíkových kreditov, prostredníctvom ktorých sa financujú projekty na ochranu prírody zamerané na postupné znižovanie emisií skleníkových plynov v atmosfére. Pre viac informácií o projektoch, navštívte naše stránky: https://www.shell.com/energy-and-innovation/new-energies/nature-based-solutions.html

Čo znamená zavedenie kompenzácie emisií CO₂ vo vašej spoločnosti?

 • Určíme množstvo emisií CO2 a ďalších skleníkových plynov majúcich ekvivalentný potenciál globálneho otepľovania uvoľnených do ovzdušia v rámci životného cyklu pohonnej látky - od ťažby nerastných surovín, cez ich spracovanie až po spotrebu vo vašich vozidlách – a vykonáme potrebné úkony smerujúce ku kompenzácii týchto emisií.
 • Bezproblémové zaradenie do aktuálnych procesov a faktúr
Zistite viac

Naša ambícia

CO2 compensation
Do roku 2035

Do roku 2035

Znížime uhlíkovú stopu našich produktov približne o 30 %.


Do roku 2050

Do roku 2050

Dosiahneme nulové čisté emisie.*


Ben van Beurden

Svet musí zmeniť spôsob, akým využíva energiu, a spoločnosť Shell musí prispieť k tomu poskytovaním riešení, ktoré pomôžu našim zákazníkom znižovať emisie skleníkových plynov.

Ben van Beurden - generálny riaditeľ spoločnosti Shell

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 

 

Vyplnením údajov vo formulári udeľuje vyššie uvedený zákazník spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 11 Bratislava, IČO: 31 361 081 (ďalej len „spoločnosť Shell“), súhlas so zasielaním marketingových informácií emailom, formou SMS alebo telefonicky, na vyššie uvedenú emailovú adresu a/alebo telefónne číslo. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú, avšak možno ho kedykoľvek odvolať, a to zaslaním e-mailu na karty-otazky-sk@shell.com.

* Kompenzácia emisií skleníkových plynov vyjadruje skutočnosť, že spoločnosť Shell je zapojená do mechanizmu, ktorého cieľom je kompenzovať ekvivalentné množstvo oxidu uhličitého uvoľnené do ovzdušia pri ťažbe surovín, preprave, výrobe, distribúcii a spotrebe pohonných látok, a to prostredníctvom získania uhlíkových kreditov z projektov na ochranu prírody zameraných na postupné znižovanie emisií v ovzduší.

viac informácií v časti Firemní zákazníci

Platťe za mýto jednoducho a rýchlo s palivovou kartou Shell

Nestarajte sa o to, či bude mať vodič pri sebe dostatok hotovosti. Na úhradu mýtneho a cestných daní môžete použiť palivovú kartu Shell. Všetko bude pridané na vašu súhrnnú faktúru. Ľahší život pre každého.

Tunely a mosty

Ponúkame jednoduchý spôsob úhrady dopravných služieb, ako je napr. mýtne v tuneloch a na mostoch.