Prepojenie systemov API

Čo je Shell API?

Skratka pre Application Programming Interface, teda rozhranie na programovanie aplikácií. Pomocou služby Shell API integrujete dáta generované spoločnosťou Shell priamo do svojich systémov, budete dostávať automatické správy o transakciách s kartami Shell a vyhnete sa tak nutnosti manuálneho nahrávania dát.

Získať Shell API

Predstavenie Shell API

Trvanie: 2:15 minúty

Popis:

Video predstavuje, ako funguje služba Shell API.

SHELL API prepis

[Hrá hudba na pozadí]

Veselá, povznášajúca poprocková hudba

[Obraz]

Scéna zobrazuje listovanie stránkami „návodu na použitie“. Na stránkach sú zobrazené schémy a obrázky bez toho, aby sme ich stihli poriadne zaznamenať či prečítať. [Komentár]

Takto to vyzerá, keď máte dáta v izolovaných systémoch s minimálnou integráciou.

[Obraz]

Zastavíme sa na obrázku, ktorý pripomína silážový systém. Zobrazujú sa červené bodky, ktoré predstavujú dáta vstupujúce do troch síl. [Komentár]

A takto, keď musíte údaje zadávať aj meniť ručne, niekedy aj opakovane.

[Obraz]

Listujeme na ďalšiu stranu, kde vidíme ilustráciu zastaraných počítačov s veľkým červeným krížikom, ktorý naznačuje, že tento systém nefunguje.

[Komentár]

Ak potrebujete automatizované efektívnejšie a účinnejšie riešenie, objavte službu Shell API.

[Obraz]

V nadväzujúcej scéne sa prelistujeme až na titulnú stránku príručky. Na žltom obale sa objavia biele rotujúce kruhy.

[Zobrazenie textu]

Shell APIs

[Komentár]

API je skratka pre Application Programming Interface, teda rozhranie na programovanie aplikácií.

[Obraz]

Príručka sa nám znovu otvára na bielej stránke, kde sa zobrazia žlté a červené krúžky, ktoré sa pohybujú. Uprostred sa nám zobrazí text.

[Titulok]

Application Programming Interface

[Obraz]

Na linke kruhu sa zobrazí žltá ikona webovej stránky a posúva sa v smere hodinových ručičiek po obvode kruhu.

[Komentár]

Aplikácia môže byť webová stránka,

[Obraz]

Na kruhu sa objaví sivá ikonka, znázorňujúca mrak so schémou. Ďalej sa objaví červená ikonka s ozubenými kolieskami. Tieto dve ikonky sa tiež posúvajú v smere hodinových ručičiek po obvode kruhu.

[Komentár]

softvér, koncový systém alebo apka.

[Obraz]

V scéne sa objaví modrá ikonka s telefónom a putuje po obvode kruhu spolu s tromi ostatnými ikonami.

[Komentár]

Nech už majú akúkoľvek podobu, vo svete konektivity sú API vaši poslovia,

[Obraz]

Kruhy s ikonami sa posunú smerom nahor, až zmiznú zo scény. Scéna sleduje žlté šípky vedúce dolu, kde sa nám zobrazí žltý rámček s ilustráciou ruky držiacej obálky .

Scéna ukazuje kruhy pohybujúce sa nahor a za hornú časť snímky, ako sledujeme žlté šípky smerujúce dolu. Čiary odhaľujú rozširujúci sa žltý rámček s ilustráciou ruky držiacej obálku.

[Obraz]

Vidíme animáciu otáčajúcej sa stránky, ruka s obálkou zmizne a objaví sa žltá čiara s červenou bodkou. Červená bodka cestuje po žltej čiare ako po trati.

[Komentár]

ktorí prenášajú všetky vaše digitálne požiadavky tam,

[Obraz]

Scéna ukazuje okamih, keď sa červená bodka stretne s koncovým bodom na žltej čiare a premení sa na žltú bodku, ktorá sa vydá späť po žltej čiare .

[Komentár]

kam sa majú dostať, a prinášajú späť riešenia, ktoré potrebujete.

[Obraz]

Scéna ukazuje, ako sa teraz žltá bodka stretáva s opačným koncovým bodom na žltej čiare a opäť sa mení na červenú, ktorá okamžite putuje späť pozdĺž žltej čiary. Súčasne sa kamera stiahne späť a ukáže ďalšie žlté a červené bodky putujúce pozdĺž svojich vlastných línií na prepojenej sieti.

[Obraz]

Schéma so žltými čiarami zmizne. Objaví sa ilustrovaná scéna páru sediaceho v reštaurácii, ktorý obsluhuje čašník s poznámkovým blokom.

[Komentár]

Ako čašník v reštaurácii,

[Obraz]

V obraze sa objaví bublina, ktorá zobrazuje homára. Naznačuje tak mužovu objednávku. Potom sa zobrazí žltá šípka, ktorá naznačuje odovzdanie objednávky do kuchyne.

[Komentár]

ktorý vašu objednávku odovzdá priamo do kuchyne.

[Obraz]

V tejto chvíli sa obraz posunie doľava, pár pri stole aj s čašníkom zmizne. Na scéne sa objaví reštauračná kuchyňa s personálom a čašníkom, nad ktorého hlavou sa objaví bublina s ilustráciou homára.

[Komentár]

Čašník je spojovacím článkom medzi vaším stolom a rušnou, komplikovanou kuchyňou.

[Obraz]

Nad hlavami personálu sa objavia postupne tri bubliny, ktoré zobrazujú detaily ich jednotlivých úkonov – umývanie riadu, smaženie, krájanie.

[Komentár]

Umožňuje vám vychutnať si v pohodlí skvelé jedlo bez toho, aby ste boli vystavení hektickému dianiu za oponou,

[Obraz]

Obraz sa posunie doprava, kuchyňa mizne a opäť sa nám zobrazuje pár pri stole, pri ktorom stojí čašník. Objaví sa bublina, v ktorej vidíme, ako sa nadvihuje poklop z taniera, na ktorom je už naservírovaný homár. Potom sa objaví druhá bublina. Je v nej detail muža, ktorý si pochutnáva na svojom jedle.

[Komentár]

a zaisťuje, že všetko prebieha hladko.

[Obraz]

Scéna ukazuje, že sa stránka znovu otočí a objavia sa červené a žlté obiehajúce kruhy.

[Komentár]

Shell API ponúka spôsob, ako integrovať dáta a služby od spoločnosti Shell

[Obraz]

Uprostred kruhu sa zobrazí binárny kód s bielym nápisom na červenom pozadí.

[Titulok]

DATA & SERVICES

[Komentár]

do vašich vlastných systémov,

[Obraz]

Vnútrajšok kruhu s binárnym kódom mizne a vystrieda ho najprv ikona ozubeného kolieska, potom telefónu a následne webovej stránky.

[Komentár]

aplikácií a webových stránok.

[Obraz]

Ilustrácia s krúžkami sa posúva nahor, až zmizne z obrazu. Obraz sleduje žlté šípky smerujúce dolu.

[Komentár]

Zbavte sa pomalých ručných prenosov dát.

[Obraz]

Scéna zobrazuje muža sediaceho pri počítači, do ktorého manuálne zadáva dáta. Na stole ležia vysoké stohy papiera. Zobrazí sa žltý box s červeným krížikom.

[Komentár]

Automatizujte každodenné procesy a manuálne úlohy.

[Obraz]

Stohy papierov zablikajú a zmiznú spolu s ikonou žltého boxu s červeným krížikom. Na obrazovke počítača sa objaví žltá schéma. Vedľa monitora sa objaví box so žltým rámčekom a tromi obdĺžnikmi, ktoré zobrazujú nové funkcie.

[Obraz]

Predchádzajúca scéna mizne, zobrazuje sa detail ruky držiacej smartfón vnútri auta. Na obrazovke telefónu sa objavujú modré ikony tankovacích stojanov, jedna z ikon je vybraná a označená zeleno.

[Titulok]

SELECT PUMP

[Titulok]

AUTHORIZED

[Komentár]

Zaveďte do svojich systémov nové možnosti a funkcie.

[Komentár]

Objavte nové príležitosti.

[Obraz]

Ruka s telefónom skĺzne z obrazovky doľava, prejde okolo volantu, scéna zmizne.

[Komentár]

Ak ste zákazníkom s palivovou kartou Shell, naša služba API vám umožní

[Obraz]

Na scéne sa objavia tri žlto orámované boxy. V ľavom boxe vidíme muža, ktorý drží tablet, v prostrednom je červené znamienko plus a v pravom palivová karta Shell. Potom sa objavia žlté šípky a kamera ich sleduje smerom dolu, kde sa objaví tablet s farebnými ikonami.

[Komentár]

integrovať dáta o transakciách palivovými kartami Shell do vašich systémov pre správu vozového parku

[Obraz]

Na tablete sa zobrazí rozkliknutie jednej z farebných ikon. Vidíme modré pozadie s tromi obdĺžnikmi, ktoré znázorňujú individuálny prehľad.

[Komentár]

a vytvoriť si individuálny prehľad.

[Komentár]

Nastaviť automatizované kroky, ako je objednávanie a blokovanie kariet.

[Obraz]

V tejto scéne sa tablet aj s rukou posúva doprava a mizne.

Zobrazuje sa nám muž s tabletom a nad ním sivý nápis.

[Zobrazenie textu]

FLEET MANAGER

[Obraz]

Scéna ukazuje žlté šípky smerujúce od muža k palivovým kartám Shell, ktoré sa objavia a vytvoria reťazec kariet a šípok. Na jednej strane sa pri kartách objavia zelené fajky a na druhej strane červené krížiky. 

[Obraz]

Obraz sa posúva doľava a mizne. Vidíme červené auto pri tankovacích stojanoch Shell. Potom sa zobrazia dve bubliny so žltými linkami vedúcimi z auta. Horná bublina zobrazuje ruku s telefónom, na ktorom si vodič vyberá číslo stojana. Spodná bublina ukazuje viac ikon aplikácií. Bubliny miznú a zobrazuje sa tankujúci vodič vedľa auta. Následne vodič mizne a auto odchádza.

[Komentár]

Použite Shell SmartPay API vo svojich vlastných aplikáciách alebo v infotainment systéme vášho vozidla, aby mohli používatelia platiť za palivo priamo z auta.

[Obraz]

Scéna ukazuje otočenie stránky. Zobrazuje sa červený kruh, ktorý sa otáča.

[Obraz]

Červený kruh doplnia ďalšie kruhy a spoločne sa otáčajú.

[Komentár]

A to je ešte len začiatok. Vyberte si jednu úroveň služby API… alebo ich kombinujte, aby ste získali ešte viac.

[Obraz]

Scéna ukazuje, ako sa sieť žltých čiar rozvetvuje od kruhov do všetkých strán. Uprostred kruhov sa objaví modrá ilustrácia visacieho zámku, ktorý sa po chvíli odomkne, a objaví sa žltá ikona s fajkou.

[Komentár]

Pokročilé funkcie, ktoré vám umožnia odhaliť váš obchodný potenciál.

[Obraz]

Stránka sa otočí na novú, kruhy miznú a zobrazuje sa žlto-červený nápis na bielom pozadí.

[Komentár]

Jednoduchšie, efektívnejšie a účinnejšie .

[Titulok]

SHELL APIS

ACCESS THE POWER OF INTEGRATION 

[Komentár]

Integrujte ešte dnes. Zajtra pocítite zmenu.

[Obraz]

Stránka sa znovu otáča, nápis mizne a objavuje sa nový nápis.

[Titulok]

DISCOVER MORE

WWW.DEVELOPER.SHELL.COM

[Komentár]

Objavte viac.

[Obraz]

Text zmizne a uprostred záberu sa objaví logo Shell.

Využite svoje dáta na maximum

 • Automatizácia

  Automatizácia

  Automaticky integrujte denné transakčné dáta uskutočnené kartami Shell s vlastnými aplikáciami a systémami, aby ste pomohli znížiť časovo náročné manuálne úlohy.

 • Kontrola

  Kontrola

  Získajte prehľad a kontrolu nad kartami Shell a výdavkami a znížte celkové náklady.

 • Flexibilita

  Flexibilita

  Naše jednotlivé balíčky služieb API vám umožnia využívať široký rozsah funkcií a vzájomne ich kombinovať, čím získate väčšiu flexibilitu pri zlepšovaní procesov.

 • Bezpečnosť

  Bezpečnosť

  Zvýšte kontrolu nad výdavkami pomocou pokročilých funkcií rozhrania API pre správu kariet. Vďaka tomu znížite riziko zneužitia kariet.

Karta a zabezpečenie

KARTA A ZABEZPEČENIE

Automatizujte nastavenie jednotlivých kariet, ktoré sú vydané vodičom, a majte lepšiu kontrolu nad ich používaním karty Shell.

 • Môžete rýchlejšie a ľahšie blokovať, objednávať alebo rušiť karty Shell, a to buď jednotlivo, alebo všetky naraz
 • Správa až 500 kariet Shell prostredníctvom jedného profilu s obmedzeniami
 • Lepšia kontrola používania karty Shell jej držiteľom vrátane plánovania období zablokovania a odblokovania
 • Nastavte limity a obmedzenia používania kariet Shell, aby ste mohli spravovať výdavky na jednotlivé druhy tovaru a služby a reštrikcie prístupu do krajín, sietí a čerpacích staníc

DÁTA A REPORTING

Majte kompletný prehľad o nákladoch vášho vozového parku vďaka integrácii dát a služieb týkajúcich sa používania kariet Shell do vlastných systémov pre správu vozového parku.

 • Pravidelné automatické zasielanie prehľadu o transakciách na vašej karte Shell
 • Automatické výzvy na akciu a automatizované úlohy
 • Zjednodušte procesy, obmedzte ručné zadávanie dát a časovo náročné úlohy, vylepšite integrovaný reporting na úrovni vozidiel a vodičov
Shell Smartpay

SHELL SMARTPAY

Naša funkcia Shell SmartPay využíva rozhranie API pri mobilnej platbe za palivo na čerpacích staniciach Shell prostredníctvom vašej vlastnej mobilnej aplikácie alebo systému vo vozidle, čo umožní rýchlejšie a jednoduchšie tankovanie.

 • Umožňuje digitalizáciu vašej karty Shell a vytvorenie virtuálnych kariet
 • Uľahčite svojim vodičom život pomocou jednoduchej platformy, ktorá im umožní vyhľadávať stanice, platiť za palivo a ďalšie, a to všetko v jednej aplikácii