Slnkom zaliata cesta medzi zalesnenými horami

Vydajte sa s nami na cestu dekarbonizácie

Shell Fleet Solutions spúšťa program Smer nulové emisie. Naše služby a riešenia sú navrhnuté tak, aby vám pomohli identifikovať a zvoliť najvhodnejší spôsob znižovania emisií vášho vozového parku s ohľadom na vaše špecifické potreby.

Ambíciou spoločnosti Shell je dosiahnuť nulové čisté emisie* svojich produktov do roku 2050.
Preskúmajte naše riešenia pre vozové parky:

* „Nulové čisté emisie“ označujú aj skutočnosť, že spoločnosť Shell sa zapája do mechanizmu, ktorého cieľom je kompenzovať emisie oxidu uhličitého a ďalších skleníkových plynov uvoľnených do ovzdušia pri ťažbe surovín, preprave, výrobe, distribúcii a spotrebe pohonných látok, a to prostredníctvom transakcií, pomocou ktorých sa financujú projekty zamerané na postupné znižovanie emisií v atmosfére prirodzenými prírodnými procesmi vrátane zamedzenia degradácie prírodných ekosystémov. Okrem oxidu uhličitého (CO2) sú ďalšími skleníkovými plynmi, ktoré prispievajú ku globálnemu otepľovaniu, metán (CH4) a oxid dusný (N2O).