Nástroj Globálnej linky podpory neslúži na podávanie sťažností a kladenie otázok zo strany zákazníkov. V záležitostiach súvisiacich so zákazníckym servisom sa prosím skontaktujte s našou miestnou kanceláriou Shell.

Čo je Globálna linka podpory Shell?

Globálna linka podpory umožňuje pracovníkom firmy Shell a ďalším osobám oznamovať svoje obavy a dilemy alebo žiadať o pomoc v záležitostiach súvisiacich s dodržiavaním predpisov, zásad podnikania (SGBP) či Kódexu správania sa. Linka podpory Shell zachováva absolútnu dôveru a zamestnanec sa nemusí obávať odvetných opatrení.

Kto môže používať Globálnu linku podpory?

Globálna linka podpory je určená všetkým pracovníkom a zmluvnému personálu firmy Shell rovnako ako externým subjektom, ktoré majú s firmou Shell ekonomické vzťahy (napr. zákazníci, dodávatelia, sprostredkovatelia) v prípade, že zistia nevhodné správanie sa zo strany spoločnosti alebo pracovníkov spoločnosti Shell. Tento nástroj nie je určený na podávanie sťažností a kladenie otázok zo strany zákazníkov.

Akým spôsobom možno klásť otázky alebo upozorniť na svoj prípad pomocou Globálnej linky podpory?

Globálna linka podpory je dostupná 24 hodín denne, 365 dní v roku. Telefonické rozhovory a hlásenia prostredníctvom Linky podpory prijíma v mene spoločnosti Shell nezávislý externý špecialista pre obsluhu Linky podpory. Hlásenie možno podať dvomi spôsobmi:

  1. prostredníctvom internetovej stránky Globálnej linky podpory, kde je možné vyplniť tlačivo s otázkami alebo nahlásiť svoj prípad. Internetová stránka je dostupná v 14 jazykoch, vrátane anglického jazyka a prístup k nej majú rovnako externé subjekty ako aj interní pracovníci firmy Shell.
  2. telefonicky na Globálnu linku podpory vo svojej krajine: na linku podpory je možné volať bezplatne z akejkoľvek krajiny, v ktorej firma Shell podniká. Pre osobu hovoriacu po anglicky je možné poskytnúť pomoc tlmočníka počas telefonického rozhovoru. Pokiaľ nie je v automatickom systéme informácia týkajúca sa výberu, je potrebné uviesť názov požadovaného jazyka po nadviazaní spojenia s operátorom.

Čo sa deje v prípade kontaktovania Globálnej linky podpory?

V prípade nadviazania kontaktu s Globálnou linkou podpory je možné komunikovať anonymne, predstaviť sa a požiadať o spojenie bez evidovania Vášho priezviska, alebo uviesť aj svoje priezvisko a kontaktné údaje. Je treba uviesť čo najviac informácií týkajúcich sa predmetnej záležitosti, no treba sa držať faktov, a to najmä v prípade podávania sťažnosti na inú osobu.

Na záver telefonického hovoru alebo podania hlásenia prostredníctvom internetu dostanete číslo hlásenia a PIN kód, ktorý vám umožní overiť si stav žiadosti či už opätovným telefonátom alebo prostredníctvom internetovej stránky. Všetky hlásenia (internet/telefonická linka) odovzdáva Globálna linka podpory firme Shell.

Čo sa deje, keď firma Shell dostane hlásenie?

Vaše hlásenie  regionálnemu koordinátorovi. Ten ho vyhodnotí a priradí manažérovi zodpovednému za danú záležitosť, ktorý podnikne príslušné kroky. V prípade, že hlásenie má charakter otázky alebo dilemy, ktorá vyžaduje hlbšiu analýzu, postupuje hlásenie k vyškolenej osobe, ktorá ho odovzdá napr. stanovenému odborníkovi alebo členovi nášho právnemu tímu.

V prípade sťažnosti, ktorá vyžaduje detailné prešetrenie, určí firma Shell príslušnú osobu alebo vyšetrovací tím. Súčasťou tímu je aj preškolená osoba s príslušnými znalosťami o lokálnych podmienkach, ktorá pôsobí v danej krajine, kde sťažnosť vznikla.