Predajca na nádvorí

Shell pracovník na nádvorí

Zodpovedá za poskytovanie kvalitných služieb zákazníkom na nádvorí čerpacej stanice, aktívne predáva palivá a iné produkty Shell a dodržuje bezpečnostné pravidlá na čerpacej stanici.

Do pracovnej náplne predajcu na nádvorí patrí:

 • Informovanie zákazníka o výhodách palív Shell
 • Tankovanie pohonných hmôt
 • Doplňovanie prevádzkových kvapalín
 • Starostlivosť o zákazníka
 • Starostlivosť o areál čerpacej stanice

Predajca v obchode

Shell predajca v obchode

Zodpovedá za poskytovanie kvalitných služieb zákazníkom v obchode, aktívne predáva vybrané výrobky a dodržuje bezpečnostné predpisy na čerpacej stanici.

Do pracovnej náplne predajcu v obchode patrí:

 • Informovanie zákazníka o prebiehajúcich akciách
 • Starostlivosť o zákazníka
 • Práca s pokladňou
 • Preberanie a doplňovanie tovaru
 • Udržovanie čistoty na čerpacej stanici

Manažér čerpacej stanice

Shell pracovník so zákazníkmi

Zodpovedá za vedenie, kontrolu a koordináciu práce predajcov a za dodržovanie bezpečnostných predpisov čerpacej stanice.

Do pracovnej náplne manažéra čerpacej stanice patrí:

 • Dosahovanie výsledkov dobrou tímovou prácou
 • Stanovenie cieľov pre zamestnancov a sledovanie ich plnenia
 • Efektívne rozdeľovanie úloh členom tímu a ich kontrola
 • Dodržovanie štandardov
 • Realizácia marketingových akcií
 • Riadenie dodávok tovaru
 • Riešenie sťažností zákazníkov
 • Administratíva

Viac informácií v časti kariéra

Vážime si zamestnancov čerpacích staníc Shell

Pozrite sa, aké aktivity sme pre zamestnancov čerpacích staníc Shell pripravili.

Voľné pozície

Chcete se pridať k niektorému z tímov na čerpacích staniciach Shell? Prezrite si aktuálnu ponuku pracovných miest a nájdite si tú svoju.