Lifepak CR Plus

Na vybraných čerpacích staniciach Shell na Slovensku nájdete verejne dostupné defibrilátory. Možnosť poskytnúť prvú pomoc pri srdcových problémoch tak majú všetci vodiči na cestách. Zariadenie, ktoré sa možno mnohí boja použiť a vzbudzuje v nich rešpekt má jednoduché ovládanie a presne naviguje užívateľa, čo má robiť. Defibrilátor je preto nenahraditeľným pomocníkom pri poskytovaní prvej pomoci pred príchodom záchrannej služby. V prípade zlyhania srdca totiž rozhodujú minúty či sekundy a rýchly zásah podstatne zvyšuje nádej pacienta na prežitie.

Defibrilator board

Prístroj aj pre laikov

Automatický externý defibrilátor je zariadenie, ktoré obnovuje srdcový rytmus pomocou elektrického výboja. Jednoducho sa ovláda a hlasovými povelmi vás naviguje, ako poskytnúť prvú pomoc. Vďaka tomu v danej chvíli viete, čo treba robiť. Stačí, ak pacientovi priložíte na hrudník defibrilačné elektródy a prístroj potom zanalyzuje jeho stav. Takto naprogramované zariadenie samo rozhodne, či je potrebné použiť elektrický výboj alebo nie. Pre všetkých to znamená dve veci. Po prvé, nemusíte sa báť, že niečo pokazíte alebo pacientovi ešte viac ublížite. Ak bude po analýze srdcových rytmov nutné aplikovať elektrický výboj, prístroj vás k tomu vyzve. Po druhé, nemusíte mať žiadne zdravotnícke ani iné odborné vzdelanie. Zvukové, a pri niektorých modeloch aj obrazové povely, umožňujú bezpečné použitie prístroja ako zdravotníkmi, tak aj laikmi.

V zahraničí sú defibrilátory prístupné na menej či viac frekventovaných miestach. Zo strategického hľadiska sa však častejšie umiestňujú tam, kde je veľký a častý pohyb osôb. Takým miestom sú aj čerpacie stanice Shell na Slovensku. Na štrnástich z nich nájdete poloautomatické modely LIFEPACK CR Plus, ktoré sú umiestnené pri pokladni. O ich umiestnení na danej čerpacej stanici vás informuje aj nálepka pred vstupom.

Zoznam slovenských čerpacích staníc Shell, na ktorých sú defibrilátory k dispozícii:

 • Prievidza
 • Senec
 • Nitra-Chrenovská
 • Zvolen-Lučenecká
 • Nové Zámky
 • Topoľčany
 • Štrba
 • Michalovce
 • Svätý Jur
 • Vranov nad Topľou
 • Bratislava-Popradská
 • Humenné
 • Prešov-Volgogradská
 • Rožňava