Radio image

Spoločný podnik ponúkne palubné jednotky systému elektronického mýtneho pre nákladné automobily použiteľné v celej Európskej únii.

Shell dokončil akvizíciu podielu spoločnosti Toll4Europe. Spoločnosť euroShell Cards B.V.,  so sídlom v Rotterdame a patriaca do Skupiny Shell, získala 15 % podiel v spoločnosti Toll4Europe, ktorá poskytuje službu elektronického mýta v európskom systéme EETS (Electronic European Toll Service, Európska služba elektronického mýta). Spoločnosť Shell sa taktiež stane jedným  z distribučných partnerov spoločnosti Toll4Europe pre služby v oblasti mýtnych platieb. Akvizíciu už schválil nemecký úrad na ochranu hospodárskej súťaže.

Toll4Europe chce v budúcnosti uľahčiť situáciu prepravným a logistickým firmám prevádzkujúcim  kamióny v rámci európskej diaľničnej siete. Mala by im stačiť jedna univerzálna mýtna jednotka Toll4Europe v kabíne nákladného automobilu a zmluva s dodávateľom. V strednodobom výhľade potom mýtna jednotka umožní zrýchlené platenie mýta za použitie diaľnic, mostov i tunelov  vo všetkých európskych krajinách

Spoločnosť Toll4Europe GmbH so sídlom v Berlíne bola založená v roku 2017 ako spoločný podnik spoločností T-Systems International GmbH, Daimler AG a DKV Euro Service GmbH und Co. KG. Toll4Europe bude i po investícii zo strany spoločnosti Shell ďalej riadiť T-Systems, dcérska spoločnosť Deutsche Telekom AG. T-Systems je pre Toll4Europe hlavným dodávateľom informačných technológií a poskytovateľom všetkých príslušných procesov a služieb pre európsky interoperabilný výber mýtneho. T-Systems je držiteľom 55 % akcií, zatiaľ čo Daimler, DKV  a euroShell vlastnia po 15 %.

Katya Atanasova, viceprezidentka divízie Fleet Solutions spoločnosti Shell, vysvetľuje: „Vstupom  do Toll4Europe môžeme vylepšiť naše mýtne služby pre zákazníkov palivových kariet Shell v Európe. Palubná jednotka Toll4Europe potenciálne umožní digitálnu úhradu mýtneho a ďalších služieb pre mobilitu vo všetkých krajinách EU.“

EU: Národné mýtne systémy musia spolupracovať

Právnym rámcom pre vytvorenie európskej mýtnej jednotky je európska smernica EETS (Európska služba elektronického mýta). Smernica sa v zásade vzťahuje na všetky štáty EU, ktoré zaviedli alebo plánujú zavedenie elektronického mýtneho systému pre nákladné automobily. Zavádza povinnosť prevádzkovateľov mýtneho zaistiť interoperabilitu svojich riešení. Rôzne mýtne systémy  v jednotlivých krajinách musia byť schopné vzájomne spolupracovať. Nemecko previedlo túto smernicu do svojho práva v roku 2014 prostredníctvom zákona o mýtnom systému