V súvislosti s prevádzkou čerpacích staníc na Slovensku sme prijali dodatočné hygienické opatrenia a zvýšili frekvenciu upratovania. Identifikovali sme miesta na nádvorí aj v obchode čerpacích staníc, kde vzhľadom na pohyb zákazníkov vznikajú vyššie zdravotné rizika. Personál čerpacej stanice sa prednostne a s vyššou intenzitou a frekvenciou venuje čisteniu a sanitácii týchto miest. Ide napríklad o tankovacie pištole, predajné pulty rýchleho občerstvenia alebo dvere a kľučky. V najrizikovejších miestach ako sú pokladničná zóna alebo platobné terminály prebieha sanitácia každých 15 minút.

Vonkajšia obsluha nebude dočasne poskytovať služby pri tankovaní. Podľa aktuálnej situácie na stanici sa zameria na zvýšenú frekvenciu čistenia interiéru stanice a nádvoria, prípadne bude poslaná domov na nevyhnutne dlhú dobu, pokiaľ to situácia bude vyžadovať. Prijali sme dodatočné opatrenia pre predaj rýchleho občerstvenia a kávy. Z dôvodu zhlukovania sa väčšieho počtu zákazníkov sme sa rozhodli dočasne uzatvoriť vonkajšie aj vnútorné sedenie, a taktiež sme na všetkých staniciach odstránili bistro stolčeky. Z dôvodu prevencie šírenia koronavírusu sú tégliky, miešadlá a cukor pre teplé nápoje z kávových automatov dostupné na vyžiadanie u obsluhy a čerstvé pečivo je predávané iba balené.

Vedúci čerpacích staníc zároveň venujú pozornosť zdravotnému stavu personálu. Intenzívne pracujeme na tom, aby sme zamestnancom čerpacích staníc čo najskôr zaistili potrebné ochranné pomôcky, čo je vzhľadom k ich aktuálnemu nedostatku veľmi obťažné. Hľadáme preto ďalšie alternatívne riešenie, aby sme zaistili ich bezpečnosť a tiež bezpečnosť zákazníkov.

Našich zákazníkov by sme týmto radi upozornili, aby pri návšteve čerpacej stanice venovali väčšiu pozornosť obsluhe aj ostatným zákazníkom, hlavne aby:

  • vstupovali do predajne len s rúškom alebo prekrytím tváre látkou,
  • udržovali pri pokladniciach medzi sebou bezpečný odstup min. 2 metre
  • pri platbe za palivo a ďalší tovar preferovali platobné karty a bezkontaktné platby (vrátane použitia digitálnej vernostnej karty Shell ClubSmart),
  • pri tankovaní zvážili možnosť využitia digitálnej peňaženky Mastercard by Mastercard v mobile alebo v tablete, vďaka ktorej nemusia vstupovať do obchodu a za palivo môžu zaplatiť priamo pri stojane,
  • použili pri tankovaní rukavice, ktoré sú dostupné pri výdajných stojanoch,
  • pri manipulácii s pečivom v predajni používali ochranné rukavice,
  • po zaplatení sa zbytočne nezdržiavali v priestoroch stanice.

Vývoj aktuálnej situácie monitorujeme na dennej báze, zbierame skúsenosti z prevádzky našich čerpacích staníc po celej Európe, a pokiaľ to bude v záujme zastavenia ďalšieho šírenia koronavírusu a ochrany verejného zdravia, sme pripravení prijať ďalšie opatrenia.

Obsluha na našich čerpacích staniciach robí maximum pre to, aby zaistila v týchto neľahkých časoch predaj pohonných hmôt a ďalšieho tovaru a zároveň, aby sa zákazníci cítili na našich čerpacích staniciach bezpečne. Vážime si to a veľmi im za to ďakujeme.

SHELL Slovakia, s.r.o.