Našich zákazníkov by sme chceli poprosiť, aby pri návšteve čerpacej stanice dbali na zvýšenú ohľaduplnosť k obsluhe aj ostatným zákazníkom, hlavne aby:

  • nosili rúška alebo si iným spôsobom prekryli ústa a nos,
  • pri tankovaní používali ochranné rukavice, ktoré sú dostupné pri výdajných stojanoch,
  • si pred vstupom do predajne dezinfikovali ruky, prípadne použili ochranné rukavice,
  • dodržiavali bezpečný odstup min. 2 metre,
  • pri platbe za palivo a ďalší tovar preferovali platobné karty a bezkontaktné platby (vrátane použitia digitálnej vernostnej karty Shell ClubSmart),
  • pri tankovaní zvážili možnosť využitia digitálnej peňaženky Mastercard by Mastercard
    v mobile alebo v tablete, vďaka ktorej nemusia vstupovať do obchodu a za palivo môžu zaplatiť priamo pri stojane.

Obsluha na našich čerpacích staniciach robí maximum pre to, aby zaistila predaj pohonných hmôt, rýchleho občerstvenia a ďalšieho tovaru a zároveň sa stará o bezpečnosť našich zákazníkov. Personál čerpacej stanice sa prednostne a s vyššou intenzitou a frekvenciou venuje čisteniu a sanitácii miest, kde vzhľadom na pohyb zákazníkov vznikajú vyššie zdravotné riziká.

Vážime si to a veľmi im za to ďakujeme.

Skupina Shell veľmi pozorne sleduje vývoj pandémie ochorenia COVID-19 na celom svete a s cieľom minimalizovať dopad vírusu na zamestnancov, zákazníkov a obchodných partnerov zaviedla náležité opatrenia.

SHELL Slovakia, s.r.o.