Rozhodli sme sa pripojiť k existujúcej iniciatíve a tiež ponúkať na našich čerpacích staniciach spolu s naším partnerom Very Goodies lekárskemu personálu a ostatným hlavným členom IZS na ich cestách trochu energie kávou zdarma podľa vlastného výberu. Táto ponuka sa vzťahuje na všetkých členov v uniformách (alebo po predložení služobného preukazu/zamestnaneckej karty) vrátane:

  • Zdravotníckej služby,
  • Hasičského a záchranného zboru,
  • Policajného zboru Slovenskej republiky a obecnej polície.

Táto ponuka platí do odvolania.

Naše vrúcne ďakujem patrí tiež obsluhe na našich čerpacích staniciach, ktorá v tejto neľahkej dobe obsluhuje všetkých zákazníkov, ktorí musia byť na cestách!