Test ocenil najmä obsah a kvalitu mäsa. Párok v hot dogu Shell Klasik ako jediný z porovnávaných získal hodnotenie „veľmi dobré“ s percentuálnym vyjadrením 80 % a párok v hot dogu Shell Chilli získal hodnotenie „dobré“ s percentuálnym vyjadrením 77 %. Oba získali najlepšie hodnotenia vo svojej kategórii.

Nezávislá spotrebiteľská organizácia dTest hodnotila kvalitu klasických jemných a pikantných párkov v hot dogoch na čerpacích staniciach. Test sa zameral predovšetkým na podiel a kvalitu mäsa v párkoch. Ich kvalita bola posudzovaná podľa obsahu množstva bielkovín, kolagénu, tuku, soli a vápnika. Celkovo párky v hot dogoch Shell získali najlepšie hodnotenie v oboch kategóriách.

Oba párky v hot dogoch Shell obstáli v konkurencii celkovo najlepšie. Výborné výsledky zaznamenali hlavne v podiele mäsa, ktorého obsah je 97,9 % pri párku v Shell Chilli hot dogu a 95,5 % v Shell Klasik hot dogu. V ďalších parametroch, ako sú obsah tuku, soli a vápnika, obstáli párky na úrovni ostatných hodnotených.

Kompletný výsledok testovania je možné získať na stránkách dTestu.

Kompletnú ponuku hot dogov na našich čerpacích staniciach nájdete tu.