Arial view of a river and a white truck on a road in a pine forest with an outline of the Respecting nature graph

Firemní zákazníci s palivovou kartou Shell môžu využívať novú službu týkajúcu sa kompenzácií emisií CO2 a ďalších skleníkových plynov. Shell zákazníkom vypočíta celkové množstvo emisií z využitého paliva (vyprodukované od vyťaženia ropy, cez výrobu, transport až finálne spálenie paliva) a následne nakúpi zodpovedajúce množstvo tzv. uhlíkových kreditov, ktoré budú použité na kompenzáciu ich uhlíkovej stopy. Shell nakupuje kredity z projektov zameraných na ochranu a obnovu prírodných ekosystémov. Tieto projekty sú certifikované medzinárodne uznávanými organizáciami, ktoré zaručujú ich pozitívny a preukázateľný dopad na životné prostredie a znižovanie emisií. Každý uhlíkový kredit predstavuje zabránenie vzniku alebo zníženie objemu emisií o 1 tonu CO2.

V praxi to znamená, že spoločnosť Shell uzatvorí s firemným zákazníkom dohodu, predmetom ktorej je poskytovanie služby spočívajúcej vo vykonávaní činností smerujúcich ku kompenzácii množstva CO2, a to minimálne na jeden rok. Výšku poplatku za túto službu Shell určí podľa množstva emisií ekvivalentu CO2, ktoré sa do ovzdušia uvoľnia v rámci životného cyklu všetkých natankovaných pohonných hmôt (benzínu, nafty, LPG či CNG a kvapaliny AdBlue), ktoré zákazník nakúpil prostredníctvom transakcie palivovou kartou Shell. Na konci každého roka Shell zákazníkom vystaví certifikát s podrobnými údajmi o spotrebovanom palive celého vozového parku a celkových emisiách, ktoré s pomocou programu zákazníkovi kompenzovala.

„Tešíme sa, že aj zákazníkom na Slovensku vieme ponúknuť spôsob ako kompenzovať emisie CO2 z využívania tradičných palív, ktoré kupujú prostredníctvom palivovej karty Shell. V rozhovoroch so zástupcami dopravných a logistických spoločností cítime ich aktuálnu potrebu hľadať riešenia v oblastí znižovania emisií v doprave, pretože ich často vyžadujú rovnako ich zákazníci. Sme preto veľmi radi, že naša spoločnosť im vie byť partnerom aj v tejto veľmi aktuálnej téme, vysvetľuje Daniel Vagaský, manažér Shell Fleet Solutions pre Slovensko a Českú republiku.

Kompenzácia emisií CO2 a ďalších skleníkových plynov, ktorých vzniku zatiaľ nie je možné zabrániť, je doplnkom k ďalším riešeniam Skupiny Shell, ktorých cieľom je zamedziť vznik emisií (napríklad rozvoj siete nabíjacích staníc, investície do rozvoja siete vodíkových či LNG staníc) alebo ich redukovať (napríklad rozvoj nízko emisných palív či biopalív). Všetky tieto aktivity pomáhajú spoločnosti naplniť globálnu víziu stať sa uhlíkovo neutrálnou do roka 2050 v súlade s pokrokom spoločnosti na ceste k uhlíkovej neutralite.