„Uvedomujeme si, že naše nedávne rozhodnutie nakúpiť ruskú ropu na výrobu benzínu a nafty z dôvodu kontinuity energetických dodávok nebolo správne a mrzí nás. Zaviazali sme sa, že zisky z tohto jednorazového nákupu ruskej ropy presunieme do osobitného fondu. Po diskusii s humanitárnymi organizáciami použijeme tieto prostriedky na zmiernenie katastrofickej situácie obyvateľov Ukrajiny,“ hovorí Ben van Beurden, výkonný riaditeľ spoločnosti Shell.

„Za našimi doterajšími aktivitami stoja diskusie o potrebe ukončiť odber energetických surovín z Ruska a zároveň snaha zachovať dodávky energie. Súčasné hrozby Ruska týkajúce sa zastavenia dodávok plynu do Európy ukazujú náročnosť situácie, ktorej budeme musieť čeliť. Rád by som vyjadril náš jasný postoj nasledovnými opatreniami:  

  • Okamžite zastavujeme nákup ruskej ropy na spotovom trhu a neobnovíme termínované kontrakty.
  • Zmeníme náš dodávateľský reťazec ropy tak, aby sme nenakupovali ruskú ropu. Vzhľadom na polohu a dostupnosť dodávok z iných krajín to však môže trvať niekoľko týždňov, čo môže viesť k zníženiu produkcie v niektorých našich rafinériách. 
  • Zatvoríme našu sieť čerpacích staníc v Rusku a zastavíme predaj leteckého paliva a mazív. Proces ukončenia musí byť bezpečný, ale prvé kroky sme už spravili. 
  • Začneme s postupným utlmovaním spolupráce s ruským ropným a plynárenským sektorom. Ide však o komplexný proces. Táto zmena energetického systému si bude vyžadovať spoločné kroky krajín, dodávateľov energie a zákazníkov a prechod na nákup ropy z iných krajín bude trvať dlhšie.“ 

„Dnes musíme riešiť dilemu, ako na ruskú vládu vyvíjať efektívny tlak v súvislosti s jej vojenskými aktivitami na Ukrajine a zároveň zabezpečiť stabilné a bezpečné dodávky energie do celej Európy,“ hovorí Ben van Beurden. „Konečná zodpovednosť leží na pleciach vlád, aby prijali zodpovedné rozhodnutia reflektujúc vojnu na Ukrajine. Sme pripravení spolupracovať s nimi pri zvládaní dopadov jednotlivých opatrení na bezpečnosť dodávok energií v Európe.“