shell slovakia joins the no hat initiative

Na Slovensku sú nenávistné prejavy v online diskusiách stále väčším problémom. Tie majú dopad na polarizáciu spoločnosti aj na psychické zdravie jednotlivcov. Často sa totiž stáva, že malá skupina diskutujúcich svojou agresivitou útočí na ostatných a bráni im vo vyjadrení názoru alebo postoja.

Iniciatíva #bezhejtu je založená na požiadavke, aby firmy, inštitúcie či médiá moderovali online diskusie a vytvárali prostredie, do ktorého sa môže každý slobodne zapojiť. Spoločnosť Shell sa na svojich sociálnych sieťach už dlhodobo snaží vytvárať takéto prostredie, konštruktívne diskutuje so svojimi zákazníkmi a chráni každého pred nenávistnými prejavmi.

Iniciatívu #bezhejtu iniciujú komunikačná agentúra Seesame a technologická firma TrollWall. K iniciatíve sa už pri jej vzniku pridali významní reklamní zadávatelia z radov firiem a inštitúcie ako Polícia SR, Kancelária Prezidentky SR aj samosprávy najväčších slovenských miest.

Viac o iniciatíve nájdete na stránke www.bezhejtu.sk