Press conference to improve right and living conditions for lgbti people in slovakia

Výzva poukazuje na ekonomické a spoločenské benefity podpory inklúzie a zároveň upozorňuje na možné riziká v prípade, že sa právna akceptácia a postavenie LGBTI+ ľudí nezmení.

Pre Shell je na Slovensku, ale aj vo svete podpora hodnôt rovnosti a inklúzie na pracovisku dlhodobou prioritou. Podpora rôznorodosti prináša značné benefity ako v pracovnom, tak aj v spoločenskom živote. „Inkluzívne prostredie, podpora rodín a rovnocenné pracovné podmienky sú témy, ktoré sú pre nás v Shell dôležité. Preto nás teší, že zamestnanci vnímajú snahu zamestnávateľov o diverzitu a rovnosť na pracovisku. My v spoločnosti Shell veríme, že základom fungujúcej spoločnosti musí byť podpora týchto hodnôt. Aktívne pracujeme na tom, aby sme boli organizáciou, ktorá patrí medzi lídrov v oblasti podpory diverzity a inklúzie,” vysvetľuje zapojenie do výzvy Jarmila Gurská, generálna riaditeľka spoločnosti SHELL Slovakia.

K výzve sa pridali aj ďalšie firmy ako IKEA, Henkel Slovakia, Volkswagen Slovakia či Martinus.