Karta plná zážitkov

  • Použitie na všetkých čerpacích staniciach Shell v SR

  • Platnosť karty 4 roky

  • Je možné ňou zaplatiť tovary a služby, ktoré súvisia s prevádzkou motorových vozidiel

  • Možnosť online zistenia zostatku, nabitia bankovým prevodom