Otázka 1:

Čo sa stane, keď si zvolím vyššiu čiastku za tankovanie, než reálne natankujem?

Odpoveď: Bude zaúčtovaná čiastka podľa skutočného tankovania. Čiastka pôvodne Vami predautorizovaná môže byť Vašou bankou blokovaná do doby zúčtovania.

Otázka 2:

Strhne sa mi zvolená čiastka, alebo len reálne to, čo som natankoval/a?

Odpoveď: Strhne sa Vám len to, čo ste si natankovali.

Otázka 3:

Ak sa mi strhne predvolená čiastka a natankoval/a som za menší obnos, kedy sa mi vrátia peniaze?

Odpoveď: Dobu, za akú sa Vám rozdiel vráti na účet, si overte u svojej banky.

Otázka 4:

Môžem si predvoliť litre alebo len peňažnú sumu tankovania?

Odpoveď: Možno si predvoliť len konkrétnu čiastku.

Otázka 5:

Ako zistím, že platba prebehla?

Odpoveď: O skutočnej platbe budete informovaní upozornením v aplikácii Masterpass™ by Mastercard®.

Otázka 6:

Prečo by nemal zákazník s mobilným telefónom vystúpiť z auta?

Odpoveď: Bezpečnosť zákazníkov a pracovníkov čerpacej stanice je pre spoločnosť Shell zásadná, a preto je používanie mobilného telefónu v priestore s nebezpečenstvom výbuchu zakázané. Pri telefonovaní či čítaní správ sa tiež znižuje pozornosť voči okoliu, čo predstavuje veľké riziko úrazu v mieste, kde sa pohybujú motorové vozidlá. Prosím, svoj mobilný telefón používajte pri platbe výhradne vo vnútri vozidla.

Otázka 7:

Čo mám robiť, keď sa mi v priebehu platby vybije telefón?

Odpoveď: Ak sa tak stane ešte pred zobrazením výzvy na tankovanie, je nutné zaplatiť pri pokladni. V opačnom prípade platba prebehla a po natankovaní môžete odísť.

Otázka 8:

Načítajú sa mi Shell ClubSmart body, keď platím mobilom?

Odpoveď: Ak si v Nastavení aplikácie Masterpass™ by Mastercard® zadáte číslo svojej Shell ClubSmart karty, budú sa Vám body načítavať aj pri platbe mobilným telefónom.

Otázka 9:

Ako načítam QR kód?

Odpoveď: Pomocou mobilnej aplikácie Masterpass™ by Mastercard® položka Platba.

Otázka 10:

Ako si v aplikácii Masterpass™ by Mastercard®  aktivujem platbu mobilným telefónom?

Odpoveď: Povolením príslušnej voľby v Nastavení mobilnej aplikácie Masterpass™ by Mastercard® (ikona ozubeného kolieska na hlavnej obrazovke aplikácie).

Otázka 11:

Čo mám robiť, keď zvolím nesprávne číslo stojana a ešte som nezačal tankovať?

Odpoveď: Ak ste si zvolili nesprávne číslo stojana a autorizovali ste platbu, stlačte Zrušiť a Vaša platba bude zrušená. Ak ste už natankovali a vybrali ste si nesprávne číslo stojana, prosím, choďte zaplatiť k pokladni. Predautorizovaná čiastka bude zrušená. Dobu, za ktorú sa Vám vráti predautorizovaná čiastka na Váš účet, si overte u svojej banky.

Otázka 12:

Zabudol/dla som mPIN. Čo mám robiť?

Odpoveď: Ak zadáte mPIN trikrát nesprávne, počkajte, prosím, 24 hodín. Po uplynutí tejto doby budete mať ďalšie tri pokusy. Ak sa Vám ani tentoraz nepodarí zadať mPIN správne, aplikácia sa zablokuje na obnovenie jej funkčnosti je nutné aplikáciu odstrániť z telefónu, následne opätovne nainštalovať a aktivovať všetky karty.

Otázka 13:

Čo mám robiť, keď predautorizácia trvá neúmerne dlho?

Odpoveď: Preverte, prosím, či máte zapnuté dátové a polohové (lokalizačné) služby, a skúste platbu opakovať. V prípade, že aj tak trvá transakcia neúmerne dlho, ospravedlňujeme sa Vám, ale bude treba, aby ste zaplatili pri pokladni.

Otázka 14:

Kde si môžem aplikáciu Masterpass™ by Mastercard® stiahnuť?

Odpoveď: http://www.mastercard.sk/osobne-karty/masterpass.html   

Otázka 15:

Čo mám robiť, keď nemám zodpovedajúce pripojenie?

Odpoveď:  Pripojenie 3G alebo vyššie či Wi-Fi pripojenie je nutné na použitie tejto aplikácie. Ak máte problémy so svojím signálom, vždy môžete zaplatiť pri pokladni, ako obvykle. Pre použitím aplikácie najprv skontrolujte, či máte polohové (lokalizačné) služby povolené.

Otázka 16:

Nie som si istý/á, či transakcia bola predautorizovaná. Čo mám robiť?

Odpoveď: Predautorizácia sa Vám zobrazí v sekcii Transakcie. Platnosť predautorizácie je 90 sekúnd.

Otázka 17:

Ako funguje služba Platba cez mobilný telefón?

Odpoveď: Platbe cez mobilný telefón funguje prostredníctvom aplikácie Masterpass™ by Mastercard®. Naskenujte QR kód, vyberte si číslo stojana a autorizujte platbu. Keď je predautorizácia dokončená, začnite tankovať.

Otázka 18:

Čo sa stane, keď som platbu predautorizoval/a, ale nezačal/a tankovať?

Odpoveď: Doba platnosti predautorizácie je 90 sekúnd. Ak dovtedy nezačnete tankovať, predautorizácia bude zrušená. Platbu budete musieť zopakovať.

Otázka 19:

Predautorizoval/a som 10 €, ale stojan sa zastavil na 9,33 €. Prečo?

Odpoveď: Staršie modely stojanov nám neumožňujú presne zastavenie tankovania. Postupne sa snažíme všetky staršie modely vymieňať.

Otázka 20:

Aké sú minimálne požiadavky, aby som mohol/mohla využívať peňaženku Masterpass™ by Mastercard®?

Odpoveď:

1. Peňaženku Masterpass™ by Mastercard® je možné nainštalovať na smartfóny s operačným systémom Android OS alebo iOS. Minimálne požiadavky na systém sú:

  • Android 4.3 (SDK 16) a vyšší
  • iOS 7 a vyšší

2. Pri realizácii platby prostredníctvom peňaženky Masterpass™ by Mastercard® treba:

  • Mať smartfón s podporovanou verziou.
  • Mobilný telefón musí mať funkčnú optiku na skenovanie QR kódu.
  • Mať nainštalovanú peňaženku Masterpass™ by Mastercard®.
  • Mať do peňaženky pridanú aktívnu bankovú kartu, vykonať overovaciu transakciu v hodnote 0,05 €.
  • Mať funkčné dátové pripojenie (prístup na internet).
  • Mať zapnuté polohové (lokalizačné) služby.

Viac v časti motoristi

Vyhľadávanie čerpacích staníc

Použite Vyhľadávač čerpacích staníc, nájdite najbližšiu čerpaciu stanicu Shell a naplánujte si Vašu cestu. 

Aplikácia Shell

Aplikácia Shell