Model BMW M

Vyhrajte exkluzívne BMW M s prémiovým umývacím programom

Ako súťažiť?

  • Kúpte si prémiový umývací program Perfektný lesk alebo Perfektné umytie

  • Zaregistrujte získanú účtenku pomocou formulára nižšie

  • 1 500 platne registrovaných súťažiacich vyhrá exkluzívny model BMW M.

Súťaž prebieha od 29. 8. do 20. 11. 2022. Slovná ochranná známka a logo Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve Bluetooth SIG, Inc., a ich využitie zo strany BrandBase B.V. je na základe licencie. Ďalšie ochranné známky a obchodné názvy prislúchajú ich príslušným vlastníkom. Logo a slovná ochranná známka BMW sú ochranné známky BMW AG a sú použité na základe licencie.