Kvalita paliva v zimnom období je dôležitá

Vysoká kvalita pohonných hmôt na správne fungovanie motora je dôležitá po celý rok. V zimnom období je veľmi dôležité dodržiavanie zimných parametrov motorovej nafty. Palivový filter v dieselových motoroch môže byť totiž v zime upchatý kryštálikmi parafínov. Odkiaľ sa berú? Dieselové palivá sú zložené z uhľovodíkov, najmä parafínov. Pri nízkych teplotách sa začínajú tvoriť kryštáliky parafínu a postupne sa usadzujú. Čím je teplota paliva nižšia, tým viac kryštálov sa vytvorí. Veľké kryštály parafínov môžu upchať sitko vstrekovacieho čerpadla. Preto sa do motorovej nafty pridávajú prísady (aditíva), ktoré tvorbe veľkých kryštálov zabraňujú, a uľahčujú tak dieselovému palivu v zimnom období prechádzať palivovým filtrom pri studenom štartovaní.

Všetky dieselové palivá predávané v zimnom období musia spĺňať požiadavky dané platnou normou na kvalitu na zimné obdobie.

Najneskôr od 16. novembra a až do 28. februára sú na všetkých čerpacích staniciach Shell v Slovenskej republike v predaji dieselové palivá Shell FuelSave Diesel a Shell V-Power Diesel v zimnej špecifikácii (triedy F). Dieselové palivá triedy F musia spĺňať tzv. teplotu filtrovateľnosti (CFPP) do -20 °C. Pri nižších teplotách už vylúčené parafíny môžu upchať palivový filter a znemožniť jazdu vozidla s naftovým pohonom.

Podľa čoho zákazník spozná, čo tankuje v zime?

Pri dieselovom palive, ktoré vodiči tankujú, by mali venovať pozornosť špecifickému parametru – teplota filtrovateľnosti (pozri vyššie). Tento údaj si môžu overiť na certifikáte kvality priamo na čerpacej stanici. Na ňom je popísaná kvalita ponúkaného paliva. Na čerpacích staniciach Shell sa môžete na teplotu filtrovateľnosti spýtať priamo obsluhy na nádvorí alebo v predajni.

Čo ďalšie je dôležité?

Často sa zákazníci počas zimy sťažujú na zlú kvalitu motorovej nafty, ale vlastný problém spočíva úplne inde. Môžu sa objaviť situácie, kedy dochádza k poruchám aj napriek tomu, že dieselové palivo dosahuje vysoké hodnoty teploty filtrovateľnosť. Okrem porúch súvisiacich s batériou môžu problémy spôsobovať aj iné faktory než kvalita paliva:

  1. Nečistoty v palivovom filtri – Pre prevádzke automobilu sa na filtri môžu zhromažďovať drobné nečistoty. Zanesený filter obmedzuje prietok paliva do motora. Prítomnosť nečistôt vedie k skoršiemu zaneseniu filtra – a to aj pri vyšších teplotách, než je nižšia teplota filtrovateľnosti.
  2. Voda v palivovom filtri – Pri prevádzke automobilu sa na palivovom filtri usadzuje voda z palivového systému. Pri teplotách pod bodom mrazu sa voda mení na kryštáliky ľadu. Kryštáliky usadené na filtri, podobne ako nečistoty, obmedzujú množstvo paliva vháňaného do motora. A podobne ako nečistoty sú dôvodom k skoršiemu upchávaniu filtra. Je namieste si uvedomiť, že voda sa do paliva dostáva zo vzdušnej vlhkosti, ktorá je vo vzduchu nad palivom v nádrži. Voda sa môže s palivom dostať do filtra a ten sa môže v zimnom období pri teplotách aj mierne pod bodom mrazu upchať vytvorenými kryštálikmi ľadu.
  3. Konštrukcia palivového systému – Testy vykonávané na rôznych značkách vozidiel s dieselovými motormi ukazujú, že konštrukcia palivového systému má vplyv na potenciálnu nepojazdnosť automobilu pri nízkych teplotách. Medzi faktory, ktorá majú vplyv na pojazdnosť vozidla okrem iného patrí: umiestnenie palivového filtra, vyhrievanie palivového filtra, spätné vedenie paliva, ktoré nebolo spotrebované pri vstreku, konštrukcia palivovej nádrže alebo spôsob, akým sú uložené trubky vedenia paliva.

Tipy pre vodičov

  • Pred zimou skontrolujte mieru znečistenia palivového filtra. Ak je to nutné, vymeňte ho.
  • Svoju nádrž udržiavajte plnú. Viac paliva v nádrži znamená menej miesta pre vodnú paru zo vzduchu. Pri nízkych teplotách sa vodná para mení na vodu. Menej vody znamená menej vodných kryštálov v palive, čo prispieva k stabilnejšiemu prostrediu v ranných hodinách.
  • Tankujte dieselové palivá so zodpovedajúcim štandardom kvality na zimné obdobie, t. j. palivá s teplotou filtrovateľnosti do -20 °C alebo nižšou. Hodnotu tohto parametra si môžete overiť v mieste predaja, keď si u obsluhy čerpacej stanice vyžiadate certifikát kvality.
  • Ak je to možné, parkujte v garáži, v blízkosti budovy či na mieste, kam zrána svieti slnko. Tým pomôžete udržať vyššiu teplotu paliva.

Čistejší motor je účinnejší motor. Palivo Shell V-Power Diesel obsahuje posilnenú DYNAFLEX technológiu s čistiacimi molekulami pre čistý a účinný motor.1 BMW-M odporúča Shell V-Power Diesel.

shell v-power diesel logo

Benefity paliva Shell V-Power Diesel

Výkon

Nový Shell V-Power Diesel ponúka najlepšie čistiace schopnosti spomedzi našich naftových palív. Pomáha obnovovať výkon motora.2

DYNAFLEX technológia

Nové palivo Shell V-Power Diesel obsahuje posilnenú technológiu, ktorá zabezpečuje ten najlepší čistiaci účinok.1

Účinnosť

Shell V-Power Diesel je naše najúčinnejšie naftové palivo, ktoré prispieva k zlepšeniu čistoty motora odstraňovaním už vzniknutých usadenín. Obsahuje nové čistiace zložky pre čistý a účinný motor.

Ochrana proti korózii

Shell V-Power Diesel je navrhnutý tak, aby vytváral ochrannú vrstvu na kovových súčastiach motora, čím prispieva k zníženiu korózie a ochrane komponentov palivového systému.

  1. V porovnaní s naftovým palivom Shell FuelSave Diesel. Pomáha čistiť a chrániť kľúčové komponenty palivového systému, akými sú sacie ventily alebo vstrekovače paliva od usadenín znižujúcich výkon. Skutočné účinky a prínosy sa môžu líšiť v závislosti od typu a stavu vozidla, jazdných podmienok a štýlu jazdenia; ich prejavy nie sú bezpodmienečne zaručené. Pre viac informácií prejdite do sekcie "DYNAFLEX technológia".
  2. Pomáha čistiť a chrániť kľúčové komponenty palivového systému, akými sú sacie ventily alebo vstrekovače paliva od usadenín znižujúcich výkon, podľa výsledkov štandardného testovania motorov DW10B. Skutočné účinky a prínosy sa môžu líšiť v závislosti od typu a stavu vozidla, jazdných podmienok a štýlu jazdenia; ich prejavy nie sú bezpodmienečne zaručené. Pre viac informácií prejdite do sekcie "DYNAFLEX technológia".

Viac informácií v časti Palivá Shell