Vaše osobné údaje

Radi by sme Vás informovali o osobných údajoch, ktoré o Vás spoločnosť alebo spoločnosti v rámci skupiny spoločností Shell („skupina Shell“) získavajú, na aké účely sa získavajú a aké sú Vaše práva v tomto ohľade. Prosíme, vyberte si Oznámenie(a) o ochrane súkromia, ktoré sa na Vás vzťahujú.

Tieto Oznámenia o ochrane súkromia môžu byť doplnené miestnymi/doplňujúcimi oznámeniami alebo vyhláseniami týkajúcimi sa ochrany súkromia.

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, prosíme, neváhajte nás kontaktovať. Kontaktné údaje nájdete v príslušnom Oznámení o ochrane súkromia a na webovej stránke spoločnosti Shell určenej pre Vašu krajinu.

 

Motorista, vernostný zákazník, používateľ aplikácie Shell

Informácie pre jednotlivcov, ktorí sú alebo boli koncovými zákazníkmi, členmi vernostného programu Shell, návštevníkmi webových stránok skupiny Shell a/alebo používateľmi digitálnej aplikácie Shell.

Uchádzač o zamestnanie

Informácie pre jednotlivcov, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie, zúčastňujú sa výberového konania alebo podstupujú (pracovné) hodnotenie zo strany Shell.

Zákazník- podnikateľ, dodávateľ, obchodný partner alebo investor

Informácie pre jednotlivcov, ktorí sú v spojení s našimi zákazníkmi (B2B), dodávateľmi, obchodnými partnermi, zúčastnenými stranami a/alebo investormi.

Súčasný alebo bývalý zamestnanec, dodávateľ alebo blízka osoba zamestnanca spoločnosti Shell

Informácie pre jednotlivcov, ktorí sú alebo boli zamestnancami, stážistami alebo individuálnymi dodávateľmi spoločností Shell, ako aj blízkymi osobami týchto zamestnancov.