Vaše osobné údaje

Radi by sme Vás informovali o tom, ktoré osobné údaje a na aké účely o Vás spoločnosť alebo spoločnosti v rámci skupiny spoločností Shell („skupina Shell“) získavajú, a aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Prosíme, vyberte si Oznámenie(a) o ochrane súkromia, ktoré sa na Vás vzťahuje(ú).

Tieto Oznámenia o ochrane súkromia môžu byť doplnené miestnymi/doplňujúcimi oznámeniami alebo vyhláseniami týkajúcimi sa ochrany súkromia. Tieto Oznámenia sú tiež dostupné v rôznych jazykových verziách na webových stránkach príslušnej spoločnosti Shell podľa krajiny, v ktorej pôsobí.

Skupina Shell prijala Záväzné vnútropodnikové pravidlá, ktoré predstavujú základný rámec ochrany súkromia schválený Úradom na ochranu osobných údajov Holandského kráľovstva a umožňujú spoločnostiam zo skupiny Shell vykonávať prenosy osobných údajov v rámci skupiny Shell v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Európskej únie na ochranu osobných údajov.

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, prosíme, neváhajte nás kontaktovať. Kontaktné údaje nájdete v príslušnom Oznámení o ochrane súkromia a na webovej stránke spoločnosti Shell podľa krajiny, v ktorej sa nachádzate.

Motorista, vernostný zákazník, používateľ aplikácie Shell

Informácie pre jednotlivcov, ktorí sú alebo boli koncovými zákazníkmi, členmi vernostného programu Shell, návštevníkmi webových stránok skupiny Shell a/alebo používateľmi digitálnej aplikácie Shell.

Uchádzač o zamestnanie

Informácie pre jednotlivcov, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie, zúčastňujú sa výberového konania alebo podstupujú (pracovné) hodnotenie zo strany Shell.

Zákazník- podnikateľ, dodávateľ, obchodný partner alebo investor

Informácie pre jednotlivcov, ktorí sú v spojení s našimi zákazníkmi (B2B), dodávateľmi, obchodnými partnermi, zúčastnenými stranami a/alebo investormi.

Súčasný alebo bývalý zamestnanec, dodávateľ alebo blízka osoba zamestnanca spoločnosti Shell

Informácie pre jednotlivcov, ktorí sú alebo boli zamestnancami, stážistami alebo individuálnymi dodávateľmi spoločností Shell, ako aj blízkymi osobami týchto zamestnancov.