Vaše osobné údaje

Radi by sme Vás informovali o osobných údajoch, ktoré o Vás spoločnosť alebo spoločnosti v rámci skupiny spoločností Shell („skupina Shell“) získavajú, na aké účely sa získavajú a aké sú Vaše práva v tomto ohľade. Prosíme, vyberte si Oznámenie(a) o ochrane súkromia, ktoré sa na Vás vzťahujú.

Tieto Oznámenia o ochrane súkromia môžu byť doplnené miestnymi/doplňujúcimi oznámeniami alebo vyhláseniami týkajúcimi sa ochrany súkromia.

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, prosíme, neváhajte nás kontaktovať. Kontaktné údaje nájdete v príslušnom Oznámení o ochrane súkromia a na webovej stránke spoločnosti Shell určenej pre Vašu krajinu.

 

Uchádzač o zamestnanie

Informácie pre jednotlivcov, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie, zúčastňujú sa výberového konania alebo podstupujú (pracovné) hodnotenie zo strany Shell.