Jump menu

Main content |  back to top

Section 1/x

Krok 1

Políčka označené * sú povinné.

Podmienky poskytovania služieb Shell Card Online sú uvedené pre karty euroShell Card vo Všeobecných obchodných podmienkach pre používanie karty euroShell Card Všeobecných obchodných podmienkach pre používanie karty euroShell Card a pre Shell Card vo Všeobecných obchodných podmienkach pre používanie karty Shell Card. V registrácii je možné pokračovať až po vyjadrení súhlasu s týmito podmienkami.

Toto pole je povinné a je nutné do neho zadať hodnotu.

Do tohto poľa zadajte 8 číslic. Ak svoje číslo zákazníckeho účtu nemáte, nájdete ho uvedené na dvoch miestach:  1. Na faktúre 2. Na karte (pozrite si obrázok)

Toto pole je povinné a je nutné do neho zadať hodnotu.

Toto pole je povinné a je nutné do neho zadať hodnotu.

Toto pole je povinné a je nutné do neho zadať hodnotu.

Hlavný držiteľ karty zakliknutím políčka vyjadruje svoj súhlas so zasielaním reklamy, propagačných materiálov a iných informácií prezentujúcich alebo týkajúcich sa spoločnosti Shell, tovaru a služieb poskytovaných v sieti ČS PHL Shell poštou, e-mailom, telefonicky alebo iným spôsobom.

Hlavný držiteľ karty a ktorýkoľvek užívateľ online služieb je oprávnený písomne oznámiť spoločnosti Shell svoj nesúhlas so zasielaním vyššie uvedených informácií, ktorý spoločnosť Shell bude rešpektovať.Všetky osobné údaje posielané cez služby online sa budú používať v súlade s nižšie uvedeným prehlásením o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť Shell a členovia skupiny spoločností Shell by radi použili kontaktné údaje poskytnuté v tejto registrácii na posielanie informácií o ďalších ponúkaných produktoch a službách, ktoré by mohli byť predmetom vášho záujmu.Svoj prípadný súhlas s ich prijímaním označte začiarknutím nižšie zobrazeného políčka.

Ak nesúhlasíte a nechcete prijímať informácie tohto charakteru, spoločnosť Shell alebo hociktorý člen skupiny spoločností Shell môže aj za týchto okolností použiť poskytnuté kontaktné údaje na vaše kontaktovanie vo veci používania ľubovoľnej karty, ktorú vlastníte.   Akákoľvek námietka voči tejto forme kontaktovania by mala byť zaregistrovaná zrušením začiarknutia nižšie zobrazeného políčka.

Pred odoslaním registrácie začiarknite toto políčko

Pred odoslaním registrácie začiarknite toto políčko

Zákaznícke stredisko euroShell Card si vyhradzuje právo kontaktovať Vašu osobu v prípade, že sa ohľadom odoslaných údajov vyskytnú nejaké pochybnosti.