Jump menu

Main content |  back to top

Najnovšie tlačové informácie

Čistiace účinky výkonného paliva Shell V-Power Nitro+

Najnovšie testy laboratória SGS Czech Republic preukázali výborné čistiace účinky výkonného paliva Shell V-Power Nitro+ 95.
cleaning effecrs of Shell V Pqwer Nitro+

Stále náročnejšia konštrukcia moderných pohonných jednotiek vyžaduje pre dlhodobé a spoľahlivé fungovanie stále kvalitnejšie palivo, ktoré motor nezanáša karbónom a inými nečistotami. Práve nadštandardné palivá majú vďaka špeciálnym aditívam celý rad vylepšených vlastností, okrem iných aj čistiace (detergentné) schopnosti.

Čistiace vlastnosti nadštandardných palív potvrdil najnovší test českej pobočky spoločnosti SGS. Laboratória SGS predstavili unikátnu motorovú metódu testovania podľa metodiky CEC . Použitá metóda „Dirty-Up & Clean-Up“ predstavuje 60 hodinový test pozostávajúci z 800 cyklov, ktoré zodpovedajú typickému zaťaženiu v mestskom prostredí. Test spočíva v jednoduchom princípe, pri ktorom motor najprv „beží“ s jedným palivom a následne sa celá skúška opakuje s druhým aditivovaným palivom s použitím pôvodných ventilov motora. Na ventiloch sa sleduje miera zanesenia usadeninami. Nasávacie ventily sa potom vážia pred testom aj po ňom a stanoví sa rozdiel v množstve usadenín.

Prvý test novou metodológiou „Dirty-Up & Clean-Up“ uskutočnili laboratória SGS v Kolíne s českými palivami, a to s bežným benzínom BA95 a výkonným benzínom Shell V-Power Nitro+ 95. Obe testované české palivá obsahujú rovnakú sadu aditív ako palivá predávané na čerpacích staniciach Shell na Slovensku. V prvej časti testu pri použití bežného paliva vzniklo 145 mg usadenín na jeden ventil.Pri použití výkonného paliva Shell V-Power Nitro+ bolo vidieť na prvý pohľad nižšie množstvo usadenín, čo potvrdili aj výsledky merania.

„Priemerným výsledkom bolo 95 miligramov usadenín na ventil, hodnota o 34 % nižšia ako s použitím bežného paliva. Podľa štandardnej metodiky sa ešte uskutočňuje odstránenie usadenín zo spaľovacej časti ventilov a priemerné množstvo usadenín na ventil klesá až na 30 mg,“ komentuje výsledky merania Ivo Krajíček z motorovej skúšobne SGS. „Výsledky hodnotíme veľmi pozitívne. Preukázali sme výrazný detergentný účinok paliva Shell V-Power Nitro+ a výsledné množstvo usadenín na ventiloch zodpovedá aj tým najnáročnejším požiadavkám automobilových výrobcov,“ dopĺňa Ladislav Fuka, riaditeľ Divízie palív a mazív spoločnosti SGS Czech Republic.

Výkonné palivá Shell V-Power Nitro+ sú vyvinuté tak, aby zlepšovali najmä reakciu motora, pretože zabraňujú tvorbe nových usadenín a odstraňujú už existujúce, ktoré znižujú jeho výkon. Výborne sa hodia pre moderné motory s priamym vstrekovaním, ale aj preplňované motory. Použitie však nájdu aj u majiteľov starších automobilov, a to vďaka čistiacim schopnostiam, ktoré dokážu motor zbaviť existujúcich nánosov usadenín z menej kvalitných palív a obnoviť jeho funkčnosť.

Nástroje strany