Jump menu

Main content |  back to top

Môžeš sa pohybovať po celej našej globálnej strane a zistiť, ako sa s nami môžeš kontaktovať. Zoznám sa s našimi zásadami ochrany osobných údajov a všeobecnými podmienkami.

Kontakt

Všeobecné otázky týkajúce sa firmy Shell, produktov Shell alebo služieb Shell je potrebné adresovať príslušnému oddeleniu Shell.

Dostupnosť

Firma Shell dbá o to, aby naše internetové strany boli rovnako dostupné pre všetkých, nezávisle od ich schopností alebo veku.

Mapa webových stránok

Prehľad všetkých strán na našej internetovej strane.

Všeobecné podmienky

Návštevníci tejto internetovej strany sú povinní dodržiavať jej všeobecné podmienky.

Zásady ochrany osobných údajov

Chránime súkromie všetkých návštevníkov týchto strán. Prečítaj si naše zásady ochrany osobných údajov, aby si sa dozvedel, ako zhromažďujeme a používame osobné údaje, ktoré nám sprístupňuješ.