Jump menu

Main content |  back to top

SHELL Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť Shell obnovila svoju pôsobnosť na území vtedajšieho Československa v apríli 1991. Po rozpade federácie vznikla samostatná spoločnosť SHELL Slovakia, s.r.o. s hlavným sídlom v Bratislave a s pobočkami v Žiline a Košiciach.

Shell pôsobí v Slovenskej republike vo viacerých oblastiach. Dnes si už nikto nedokáže predstaviť slovenský trh bez čerpacích staníc Shell, rozsiahlej ponuky automobilových a priemyselných olejov a mazív a ďalších petrochemických výrobkov. Najnovšie motorové benzíny V-Power, V- Power Racing 100 a nafta V-Power Diesel v kombinácií s motorovými olejmi Shell Helix prinášajú zákazníkom prekvapujúci výkon, nižšiu spotrebu paliva a nižšie emisie škodlivín.

V októbri 1998 uviedla spoločnosť Shell na slovenskom trhu kartu SMART – vernostný program pre svojich zákazníkov. Motoristi môžu nazbierané body kedykoľvek minúť za tovar, službu, alebo nimi prispieť na charitatívne účely, napr. Nadácii pre deti Slovenska.

V rámci spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o.pôsobia nasledujúce organizačné zložky:


Commercial/Lubricants - predaj automobilových a priemyslových olejov a mazív, veľkoobchod s pohonnými látkami a oddelenie kartového systému euroShell
Retail - výstavba a prevádzka čerpacích staníc

Spoločnosť Royal Dutch Shell plc bola založená v roku 1907, kedy došlo k spojeniu holandskej petrolejárskej firmy Royal Dutch Petroleum Company a britskej prepravnej a obchodnej spoločnosti The Shell Transport and Trading Company Ltd, ktorá sa špecializovala na prepravu ropy a ropných produktov.

Počas svojho pôsobenia vlastnila táto spoločnosť jednu z najväčších flotíl námorných tankerov. Jej zakladateľ Marcus Samuel pomenoval firmu „Shell“ na počesť svojho otca, ktorý dovážal do veľkej Británie exotické mušle. Na základe dlhoročnej tradície sú oleje a mazivá firmy Shell pomenované podľa latinských názvov morských mušlí a lastúr.

Dnes je Royal Dutch Shell plc jednou z najväčších olejárskych, plynárenských a petrochemických spoločností na svete. Má zastúpenie vo viac ako 100 krajinách sveta a zamestnáva okolo 102.000 pracovníkov. Špecializuje se na vyhľadávanie a ťažbu ropy a zemného plynu, výrobu a distribúciu ropných produktov, ťažbu čierneho uhlia a na výrobu a predaj chemikálií. Firma denne spracuje asi 600 000 tisíc ton ropy v 51 rafinériách nachádzajúcich sa na celom svete.

Je vedúcou spoločnosťou v oblasti distribúcie mazív s aktivitami vo vyše 90 krajinách sveta. Dodáva kompletný sortiment olejov a mazív pre všetky sektory použitia. Patrí celosvetovo medzi najväčších predajcov pohonných látok, vlastní sieť viac ako 40 000 čerpacích staníc, na ktorých denne obslúžia 20 000 000 zákazníkov.

História loga Shell

100 rokov Hrebenatky

Počas uplynulých 100 rokov služby zákazníkom, náš názov SHELL, naše logo, farby, naše výrobky a služby boli, a stále sú znamením vysokej kvality a profesionalizmu.

Veríme, že tento stručný prierez históriou názvu a loga spoločnosti bude pre vás zaujímavý a užitočný. 

Slovo „Shell“ („mušľa“) sa ako obchodná značka prvýkrát objavilo v roku 1891.

Spoločnosť Marcus Samuel and Company vtedy vyviezla na Ďaleký východ petrolej Shell. Pomenovanie petroleja nebolo vôbec náhodné.

Tento malý londýnsky podnik totiž pôvodne obchodoval so starožitnosťami, kurióznymi a orientálnymi morskými mušľami.

Mušle sa stali takými obľúbenými (Angličania vo viktoriánskych časoch nimi zdobili najmä šperkovnice), že sa čoskoro stali základom výnosného obchodu spoločnosti s Ďalekým východom.

Slovo Shell sa stalo statusom spoločnosti v roku 1897, kedy M. Samuel vytvoril Shell Transport and Trading Company (Shell Prepravná a Obchodná spoločnosť). V roku 1904 bolo s cieľom vizuálizácie slova Shell uvedené logo v podobe morskej mušle - hrebenatky, ktoré sa v upravenej grafickej podobe používa dodnes.

Výber loga v tvare mušle nebol prekvapujúci, keďže každý Samuelov tanker, ktorý viezol petrolej na Ďaleký východ, bol pomenovaný po inej morskej mušli. Otázka znie, prečo práve hrebenatka? Celkom iste to nebol najjednoduchší tvar pre reprodukciu v tlačenej podobe.

Zdá sa, že oboje, slovo aj symbol, mohli byť navrhnuté spoločnosti Samuel and Co. inou zainteresovanou stranou. Istý pán Graham, ktorý dovážal Samuelov petrolej do Indie a predával ho ako „Grahamov Olej“, investoval kapitál a stal sa riaditeľom spoločnosti Shell Transport and Trading Company.

Existujú dôkazy o tom, že logo Shell bolo prevzaté práve z rodinného erbu rodiny Grahamovcov, ktorá prijala „Mušľu Sv. Jakuba“ za svoj erb po tom, čo jej predkovia podnikli púť do Santiago de Compostella v Španielsku.

Bez ohľadu na skutočný pôvod symbolu, prvý grafický dizajn bol pomerne vernou reprodukciou hrebenatky. Súčasné logo je odrazom súčasného trendu jednoduchosti v grafickom dizajne.

Prečo červená a žltá?

Presný pôvod výberu farieb spoločnosti Shell, červenej a žltej, je ťažké identifikovať. Ale podobne ako pri výbere loga, aj tu je možné nájsť súvislosť so Španielskom.

Spoločnosť Samuel and Company pôvodne dodávala petrolej na Ďaleký východ v plechových kontajneroch natretých na červeno. Keď v roku 1915 začala spoločnosť Shell Company of California stavať prvé čerpacie stanice, musela konkurovať iným spoločnostiam. Výrazné farby boli riešením, ako sa odlíšiť.

Pre silné spojenie Kalifornie so Španielskom, padla voľba na farby Španielska - červenú a žltú.

Červená a žltá sú farby, ktoré len s malými úpravami dodnes používa spoločnosť Shell na celom svete. Logo Shell je dnes jedným z najznámejších a najľahšie identifikovateľných firemných znakov.