Nové benzínové palivo Shell V-Power 95 s DYNAFLEX technológiou preukázalo čistiace vlastnosti. Unikátnosť testu spočíva aj v tom, že doterajšie zisťovania sa realizovali len na starších motoroch s nepriamym vstrekovaním. 

„Nové palivo Shell V-Power s DYNAFLEX technológiou je navrhnuté pre moderné motory, ktoré okrem iného využívajú technológiu priameho vstrekovania,“ približuje Ján Čapský, riaditeľ prevádzky siete čerpacích staníc Shell v Českej republike a na Slovensku. „Nové palivá prešli dlhodobým testovaním v našich laboratóriách. Napriek tomu nás zaujímal pohľad nezávislej inštitúcie. V spolupráci so spoločnosťou SGS sme sledovali čistiace účinky paliva Shell V-Power 95 na motory s priamym vstrekovaním. Som rád, že test potvrdil deklarované vlastnosti nového paliva.“

Nová tryska vstrekovača
Nová tryska vstrekovača

Spoločnosť SGS patrí medzi celosvetovú špičku v oblasti inšpekcie, testovania, verifikácie a certifikácie. Test paliva vykonala spoločnosť v polovici mája 2017 v laboratóriách v českom Kolíne na modernom štvorvalci s priamym vstrekovaním 1.4 TSI od koncernu Volkswagen podľa návrhu novej CEC metodiky. Skúška pozostáva zo 48-hodinovej fázy „dirty-up“, počas ktorej sa motor zanesie referenčným palivom a následnej 24-hodinovej fázy „clean-up“, počas ktorej by sa mali preukázať čistiace účinky paliva s obsahom čistiacich aditív. Väčšie množstvo usadenín sa prejaví predĺženou dobou vstreku paliva (sledovaná na údajoch z riadiacej jednotky motora). Usadeniny zmenšujú prierez trysky, a tým predlžujú čas vstreku benzínu a zvyšujú množstvo spotrebovaného paliva. 

Po 48-hodinovej fáze dirty-up
Po 48-hodinovej fáze dirty-up

Testovaný motor patrí k tým najnáročnejším, čo sa týka kvality paliva. Agregát z rodiny EA111 má výkon 132 kW a zložité preplňovanie pomocou mechanického kompresora a turbodúchadla poháňaného výfukovými plynmi. Na prvú fázu „dirty-up“ sa ako referenčné palivo použil základný benzín z rafinérie bez biozložky. Palivo spĺňalo všetky platné kvalitatívne normy. Počas úvodnej 48-hodinovej fázy zanesenia motora usadeninami spotreboval motor 240 litrov referenčného paliva (necelých päť nádrží) a na konci tejto fázy sa predĺžil čas vstreku paliva takmer o polovicu. Počas následnej čistiacej fázy testu spotreboval motor 120 litrov (približne 2, 5 nádrže) nového paliva Shell V-Power 95 s DYNAFLEX technológiou. Doba vstreku sa skrátila o 37 % a odstránila sa významná časť usadenín na tryskách vstrekovačov. 

Po 24-hodinovej fáze clean-up
Po 24-hodinovej fáze clean-up

Test jasne preukázal čistiace schopnosti nového paliva Shell V-Power s čistiacou DYNAFLEX technológiou. Vo všeobecnosti platí, že trysky zanesené nekvalitným palivom významne ovplyvňujú prísun paliva, čo sa negatívne prejavuje na chode motora znížením jeho výkonu; zároveň sa zvyšuje spotreba paliva a emisie. Motor v dôsledku týchto zmien môže zle štartovať a neudrží konštantné otáčky, a to môže skončiť rozsvietením kontrolky na palubnej doske a tzv. núdzovým režimom.

Vstrekovače sa môžu znečistiť veľmi skoro aj pri novom vozidle. Často sa to rieši výmenou vstrekovačov alebo ich vyčistením a táto oprava je pomerne nákladná. Z našich testov vyplýva, že sa tomu dá predísť tankovaním kvalitného paliva s čistiacimi zložkami. Dôkazom je testovaná vzorka prémiového benzínu Shell V-Power 95,“ hovorí Ladislav Fuka, riaditeľ Oddelenia palív a mazív spoločnosti SGS. 

Viac o testovacej metóde CEC sa dozviete na cectests.org.

Viac o palivách Shell V-Power sa dozviete na shell.sk