Všeobecné obchodné zásady spoločnosti Shell

Ako globálna energetická spoločnosť, ktorá pôsobí vo svete plnom výziev, sme si stanovili vysoké štandardy výkonnosti a etického správania. Posudzujú nás podľa našich činov – naša reputácia stojí na tom, ako dokážeme konať podľa našich kľúčových zásad: čestnosti, bezúhonnosti a rešpektu voči ľuďom. Našich osem obchodných zásad vychádza z týchto kľúčových hodnôt. Tieto zásady nás usmerňujú v tom, ako máme podporovať dôveru, otvorenosť, tímovú prácu a profesionalitu, ako aj hrdosť na to, čo robíme.

Keď sme v roku 1976 zverejnili naše všeobecné obchodné zásady, boli sme jednou z prvých globálnych spoločností, ktorá sformulovala a zdieľala svoje presvedčenie a názory. V rámci týchto zásad sme sa zaviazali, že budeme prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju, že sa budeme usilovať o vyvážený prístup ku krátkodobým a dlhodobým záujmom a že pri našom rozhodovaní budeme prihliadať na ekonomické, environmentálne a sociálne aspekty.

Od všetkých zamestnancov a dodávateľov spoločnosti Shell, ako aj od zamestnancov našich spoločných podnikov očakávame, že sa oboznámia s našimi obchodnými zásadami a budú vždy konať v ich zmysle. Taktiež podporujeme svojich dodávateľov a spoločné podniky, ktoré neriadime, aby uplatňovali rovnaké zásady.

Stiahnuť všeobecné obchodné zásady spoločnosti Shell

Kódex správania spoločnosti Shell

Náš kódex správania usmerňuje zamestnancov, ako majú uplatňovať všeobecné obchodné zásady spoločnosti Shell v súlade s našimi kľúčovými hodnotami. Obsahuje praktické rady, ako dodržiavať právne predpisy a ako postupovať vo vzťahu k zákazníkom, komunitám a spolupracovníkom.

Regulačné požiadavky, ktoré sa na nás vzťahujú, nikdy neboli také komplexné a náročné ako v súčasnosti. Kódex správania spoločnosti Shell vysvetľuje, akými štandardmi sa musia riadiť naši zamestnanci a aké správanie od nich očakávame.

Kódex správania spoločnosti Shell pokrýva napríklad tieto oblasti: boj proti korupčným praktikám, národný a medzinárodný obchod, ľudia a bezpečnosť, ochrana informácií a majetku či komunikácia.

Stiahnuť kódex správania spoločnosti Shell

Viac v sekcii O nás

Kto sme

Získajte informácie o našom podnikaní, ľuďoch a o tom, ako spoločne pracujeme na napredovaní v oblasti energie spolu s väčším množstvom čistejších energetických riešení.

Značka Shell

Značka Shell propaguje naše hodnoty a kvalitu našich produktov a služieb po celom svete.

Taktiež vás môže zaujímať

Transparentnosť

Podnikanie transparentným, otvoreným spôsobom je záväzok, ktorý sa zo všetkých síl snažíme dodržiavať, a transparentnosť podporujeme v celom našom odvetví – všade tam, kde je to možné.

Práca v spoločnostiach Skupiny Shell

Spoznajte, aké máte možnosti pracovať pre spoločnosti Skupiny Shell. Pokračovanie na stránkach v angličtine.

Energia v budúcnosti

Využívame naše know-how, technológie a inovácie, aby sme dokázali dodávať viac čistejšej energie, ktorá je taká potrebná pre rastúcu svetovú populáciu.