Spoločnosť Shell už viac ako storočie patrí k technologickým priekopníkom. Spomedzi nadnárodných ropných a plynárenských spoločností sa v súčasnosti radíme k jedným z najväčších investorov do výskumu a vývoja. Každoročne do tejto oblasti investujeme viac ako 1 miliardu USD s cieľom pretaviť nápady na komerčne využiteľné technológie.

Vedci a výskumníci pôsobiaci na našich výskumných a vývojových pracoviskách po celom svete spolupracujú naprieč rôznymi časovými pásmami v snahe vyvinúť prelomové inovácie. Tieto inovácie majú široký záber: od palív a mazív, ktoré pomáhajú motoristom znižovať spotrebu paliva, až po najväčšiu plávajúcu výrobnú prevádzku na svete, Prelude FLNG, ktorá umožňuje ťažiť a skvapalňovať zemný plyn priamo na otvorenom mori.

Aby sme v oblasti inovácií mohli napredovať, spolupracujeme s vládnymi predstaviteľmi, akademikmi svetovej triedy a priemyselnými odborníkmi, pričom naše nápady a skúsenosti zdieľame s partnermi v sektore energetiky, ako aj v iných priemyselných odvetviach. Takýto otvorený prístup k inováciám môže prispieť k rýchlejšiemu pokroku a priniesť rentabilnejšie riešenia v oblastiach, akými sú zemný plyn, biopalivá, slnečná energia, úprava vody, znižovanie emisií CO2 a energetická efektívnosť.

Taktiež sa zaoberáme vývojom inovatívnych metód pre zefektívnenie našich prevádzok a zníženie spotreby vody a emisií oxidu uhličitého (CO2).

Zoznámte sa s naším riaditeľom pre technológie a našimi poprednými vedcami

Prečítajte si viac o tom, ako pracujeme na inováciách po celom svete

Ľudia, ktorí si prezerajú podpovrchový model

Hľadanie ďalšej energie

Éra ľahko dostupných nálezísk ropy a zemného plynu sa pomaly chýli ku koncu. Vyvíjame nové technológie, ktoré nám umožnia odhaliť aj také náleziská, ktoré boli predtým neviditeľné, napríklad ložiská v hĺbke viac ako 3000 metrov alebo ukryté pod hrubými vrstvami soli hlboko pod morským dnom.

Prečítajte si viac o tom, ako objavujeme náleziská ukryté hlboko pod povrchom

Získavanie väčšieho množstva energie

Keď sa rozhodneme investovať do ropného poľa, našou úlohou je vyhĺbiť vrty a získavať energiu čo najbezpečnejším a najefektívnejším spôsobom, s minimálnym vplyvom na životné prostredie. Aby sme dokázali splniť tieto ciele, neustále vyvíjame nové technológie a zlepšujeme naše bezpečnostné postupy, pričom na všetky naše plánované vrty a prevádzkové postupy uplatňujeme rovnaké globálne štandardy.

K našim inováciám patria aj technológie, ktoré nám umožňujú vyťažiť väčšie množstvo ropy a zemného plynu z hlbších vrtov, vďaka čomu môžeme využiť aj zdroje, ktoré by za iných okolností boli nehospodárne. Využívame menšie a ľahšie plavidlá s vrtnými súpravami, ktoré dosahujú vyššiu rýchlosť hĺbenia vrtu a majú nižšiu spotrebu paliva ako porovnateľné plavidlá. Naše ropné a plynové polia sú inteligentné – tzn. vybavené senzormi, ktoré monitorujú výrobu v reálnom čase. Pracujeme s mobilnými vrtnými súpravami, ktoré dokážu na súši hĺbiť vrty rýchlejšie a efektívnejšie ako konvenčné vrtné súpravy.

Aby sme dokázali nájsť tieto zdroje, zhromažďujeme a spracovávame veľké množstvo údajov zo senzorov, na základe ktorých dokážeme vypracovať presnú geologickú mapu záujmového územia. Získané údaje pretransformujeme na obrázky, ktoré dokážeme rýchlo a efektívne analyzovať a interpretovať. Práve táto schopnosť vizualizovať a interpretovať údaje stojí za našimi najväčšími úspechmi pri prieskumoch možných nálezísk ropy a zemného plynu.

Oboznámte sa s tým, ako využívame nové zdroje pomocou najmodernejších technológií

Dokonalé využitie zdrojov

Pri začatí ťažby na ropnom poli je vnútri ložiska dostatočný tlak, ktorý prirodzene vytláča ropu cez vrty na zemský povrch. Časom však tlak v ložisku poklesne a prietok ropy sa spomalí. Preto sme vyvinuli zdokonalené techniky ťažby ropy (EOR – enhanced oil recovery), vďaka ktorým dokážeme získať ďalších 5 – 30 % z celkového množstva ropy v ložisku, čo zvyšuje celkovú výťažnosť ložiska na úroveň 50 – 70 %, ba dokonca vyššiu.

Prečítajte si viac o technikách efektívnejšieho získavania energie

Viac v sekcii Energia a inovácie

Energia v budúcnosti

Využívame naše know-how, technológie a inovácie, aby sme dokázali dodávať viac čistejšej energie, ktorá je taká potrebná pre rastúcu svetovú populáciu.

Inovujeme spoločnými silami

Máte výborný nápad alebo ste autorom inovatívnej technológie? Hľadáme kreatívnych ľudí, spoločnosti a organizácie, ktoré by sa mohli stať našimi partnermi.