Inovácie sú zakódované v našej DNA – znamená to, že chceme robiť veci lepšie ako predtým. To znamená prinášať správne riešenia umožňujúce dodávať našim zákazníkom energiu, ktorú potrebujú pre svoj každodenný život. Sme si však vedomí, že nedokážeme sami vyriešiť celosvetové problémy v oblasti energetiky.

Aby sme rastúci dopyt po energii dokázali uspokojiť čo najzodpovednejšie zo spoločenského, environmentálneho a ekonomického hľadiska, musíme naplno využiť potenciál inovácií: schopnosť robiť veci odlišne a lepšie ako predtým.

Zoznámte sa s našimi programami zameranými na inovácie a posúďte, ktorý z nich najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

Shell GameChanger

Spoločnosť Shell založila svoj program GameChanger v roku 1996 s cieľom poskytovať inovátorom potrebnú finančnú a technickú podporu, ako aj priestory, v ktorých by mohli predviesť technickú a komerčnú uskutočniteľnosť svojich nápadov. Program GameChanger je tu na to, aby inovátorom pomohol rýchlo a efektívne dokázať, že ich koncepcia funguje.

Do programu GameChanger sa zapojilo viac ako 1 700 inovátorov z celého sveta a vďaka tomuto programu sa podarilo viac ako 100 nápadov pretaviť do reálnej podoby. K týmto inováciám patrí aj prevratná myšlienka ťažiť zemný plyn a následne ho skvapalňovať priamo na mori. Vďaka včasnej finančnej podpore z programu GameChanger dostáva tento nápad reálne kontúry v podobe projektu Prelude FLNG.

Prečítajte si viac informácií o programe Shell GameChanger

Inžinieri zapojení do programu Shell TechWorks pri práci v dielni

Shell TechWorks

Shell TechWorks je otvorený program zameraný na inovácie, ktorý združuje podnikateľov a technologické start-upové firmy pôsobiace v oblasti energetického priemyslu, ako aj v iných priemyselných odvetviach, aby spoločne pomohli vyriešiť jeden z najväčších celosvetových problémov: ako uspokojiť rastúci dopyt po cenovo dostupnej energii s menším vplyvom na životné prostredie. 

Program Shell TechWorks bol založený v USA v roku 2013. Jeho sídlo sa nachádza v priestore s najväčšou koncentráciou inovácií na kilometer štvorcový vo svete: v meste Cambridge v štáte Massachusetts, ktoré sa považuje za centrum, kde sa schádzajú popredné technologické organizácie a ktoré úzko spolupracuje s viac ako 80 univerzitami.

Prečítajte si viac o programe Shell TechWorks

Shell Technology Ventures

Shell Technology Ventures (STV) je naša korporátna pobočka, ktorá investuje do spoločností s cieľom urýchliť vývoj a realizáciu nových technológií, ktoré sú kompatibilné s našimi podnikateľskými aktivitami.

Spoločnosť STV bola založená v roku 1998 a pôsobí ako investor a partner pri uvádzaní inovácií na trh. Podnikatelia a firmy, do ktorých investujeme, môžu využívať naše technické a vedecké skúsenosti a taktiež majú možnosť otestovať a pokusne odskúšať svoje inovácie v praxi.

Prečítajte si viac o firmách, do ktorých spoločnosť STV investuje

Inovácie pre malé podniky

Malé podniky prichádzajú s originálnymi nápadmi a s účelovo zameranými skúsenosťami, ktoré spoločnosti Shell môžu pomôcť urýchliť proces hľadania inovácií v oblasti energetických technológií. Zaujímame sa o výskumné programy malých podnikov a po celom svete vyhľadávame najbrilantnejšie a najlepšie start-upové firmy a technológie, ktoré oslovujeme s ponukou, aby sa zapojili do iniciatívy spoločnosti Shell zameranej na inovácie prinášané malými podnikmi (Shell Small Business Innovation Initiative).

Spolupracujeme s inovátormi, ktorí už preukázali vedeckú, technickú a komerčnú uskutočniteľnosť svojich projektov. Na oplátku im ponúkame technické zdroje, možnosti testovania, obchodné poradenstvo a možnosť stať sa zákazníkom spoločnosti Shell.

Prečítajte si viac o našej iniciatíve pre inovácie

Inovatívna spolupráca

V rámci nášho úsilia pomôcť uspokojiť celosvetovo rastúci dopyt po energii spolupracujeme s vládnymi predstaviteľmi, akademikmi svetovej triedy a priemyselnými odborníkmi. Naša spolupráca siaha od vývoja moderných palív až po zlepšovanie spracovania údajov v spolupráci s IT priemyslom.

Pozrite sa, ako spolupracujeme s univerzitami, spoločnosťami a inštitúciami v snahe urýchliť napredovanie inovácií

Viac v časti inovácie

Energia v budúcnosti

Využívame naše know-how, technológie a inovácie, aby sme dokázali dodávať viac čistejšej energie, ktorá je taká potrebná pre rastúcu svetovú populáciu.

Prekonávanie technologických výziev

Vyvíjame inovatívne technológie, ktoré nám umožnia vyhľadávať a bezpečne využívať aj ťažšie dostupné náleziská a získavať tak väčšie množstvo energie za nižšie náklady.