V tejto sekcii

Čo znamená pojem udržateľnosť v spoločnosti Shell

Udržateľnosť v spoločnosti Shell znamená poskytovanie energie zodpovedným spôsobom, rešpektovať ľudí, ich bezpečnosť a životné prostredie.

Životné prostredie

Spoločnosť Shell dodáva energiu zodpovedným spôsobom a pomáha tak svetu napredovať po ceste k budúcnosti, v ktorej používané formy energie budú mať minimálne vplyvy na životné prostredie našej planéty.

Komunity

Kdekoľvek pracujeme, snažíme sa byť dobrým susedom – a to tým, že prispievame k lepším životným podmienkam okolitých komunít.

Bezpečnosť

Zaviazali sme sa, že energiu budeme dodávať zodpovedným a bezpečným spôsobom – tak, aby sme ochránili našich zamestnancov, zmluvných partnerov, miestne komunity a životné prostredie.

Transparentnosť

Podnikanie transparentným, otvoreným spôsobom je záväzok, ktorý sa zo všetkých síl snažíme dodržiavať, a transparentnosť podporujeme v celom našom odvetví – všade tam, kde je to možné.

Podávanie správ

Od roku 1997 dobrovoľne podávame správy o dosiahnutých výsledkoch v oblasti životného prostredia a sociálnej oblasti – otvorene a čestne.