Spoločnosť Shell zastáva názor, že väčšia transparentnosť ohľadom platieb, ktoré uhrádzame orgánom štátnej správy, je dôležitým nástrojom na zvyšovanie dôvery. Dane a poplatky odvádzame do štátnych rozpočtov po celom svete. Naše platby vykazujeme vládnym orgánom podľa rôznych pravidiel a predpisov, napríklad podľa smernice EÚ o účtovníctve.

Naďalej sa zaoberáme touto problematikou a podporujeme pravidlo povinného globálneho vykazovania pre všetky podniky pôsobiace v ťažobnom priemysle. Spolupracujeme s rôznymi zúčastnenými stranami a spoločne sa snažíme dospieť k praktickej realizácii tohto cieľa.

Prečítajte si viac o našich platbách uhrádzaných vládam

Viac v sekcii udržateľnosť

Podávanie správ

Od roku 1997 dobrovoľne podávame správy o dosiahnutých výsledkoch v oblasti životného prostredia a sociálnej oblasti – otvorene a čestne.

Bezpečnosť

Zaviazali sme sa, že energiu budeme dodávať zodpovedným a bezpečným spôsobom – tak, aby sme ochránili našich zamestnancov, zmluvných partnerov, miestne komunity a životné prostredie.