V tejto sekcii

Energia v budúcnosti

Využívame naše know-how, technológie a inovácie, aby sme dokázali dodávať viac čistejšej energie, ktorá je taká potrebná pre rastúcu svetovú populáciu.

Zemný plyn

Prostredníctvom zemného plynu, ktorý je uhľovodíkom s najčistejším spaľovaním, pomáhame dodávať potrebnú energiu do všetkých kútov sveta.

Hlbokomorská ťažba

Rozsiahle zásoby ropy a zemného plynu sa nachádzajú hlboko pod hladinou oceánov. Tieto náleziská majú potenciál stimulovať hospodársky rast a môžu pomôcť uspokojiť rastúci celosvetový dopyt po energii.

Prekonávanie technologických výziev

Vyvíjame inovatívne technológie, ktoré nám umožnia vyhľadávať a bezpečne využívať aj ťažšie dostupné náleziská a získavať tak väčšie množstvo energie za nižšie náklady.

Inovujeme spoločnými silami

Máte výborný nápad alebo ste autorom inovatívnej technológie? Hľadáme kreatívnych ľudí, spoločnosti a organizácie, ktoré by sa mohli stať našimi partnermi.