Udržateľnosť sa v spoločnosti Shell týka všetkých oblastí, v ktorých pôsobíme. Naším cieľom je dodávať energiu, ktorú potrebuje rastúca populácia, zodpovedným spôsobom – s rešpektom voči ľuďom, ich bezpečnosti a životnému prostrediu. Udržateľnosť je kľúčová pre dlhú životnosť nášho podnikania a našej úlohy v spoločnosti.

Náš prístup k udržateľnosti je zakomponovaný do našich obchodných aktivít na troch úrovniach:

1. Podnikať bezpečne, efektívne, zodpovedne a rentabilne

To je základ nášho prístupu, ku ktorému patrí aj to, že máme zavedené globálne štandardy, procesy a nástroje, ktoré nám umožňujú riadiť bezpečnosť, ochranu životného prostredia a aktívnu spoluprácu s komunitami. Naším cieľom je neustále zlepšovať spôsob, akým vykonávame svoje činnosti, aby sme dokázali predchádzať nehodám a identifikovať a podľa možnosti zabrániť či aspoň minimalizovať nežiaduce environmentálne a sociálne vplyvy pri uskutočňovaní našich projektov a prevádzkovaní našich zariadení. O dosiahnutých výsledkoch informujeme v každoročnej správe o udržateľnosti.

2. Poskytovať rozsiahlejšie výhody tam, kde pôsobíme

Naša činnosť je dlhodobo plánovaná – to znamená, že môžeme byť súčasťou komunity po celé desaťročia. Tým, že vytvárame nové pracovné miesta, využívame zdroje od miestnych dodávateľov a platíme dane a poplatky, pomáhame rozvíjať miestne ekonomiky. Podporujeme komunitné projekty, ktoré vychádzajú z potrieb miestnych komunít.

3. Pomáhať pri utváraní budúcnosti s udržateľnejšou energiou

Vzhľadom na narastajúce environmentálne tlaky budeme na hospodársky rozvoj v nadchádzajúcich desaťročiach potrebovať viac čistejšej energie. Investujeme do riešení zameraných na získavanie energie zo zdrojov s nízkym obsahom uhlíka, ako aj do najmodernejších technológií – napríklad takých, čo zvyšujú energetickú efektívnosť a znižujú emisie. Naďalej sa zúčastňujeme verejného dialógu o energetickej politike a politike v oblasti zmeny klímy. Rozsah globálnych výziev, ktorým svet čelí, je však zatiaľ priveľký na to, aby tieto problémy dokázala vyriešiť jedna spoločnosť či jedno odvetvie. Sme zástancami toho, aby podnikateľský sektor, verejná správa a občianska spoločnosť spoločnými silami pracovali na utváraní budúcnosti s udržateľnejšou energiou.

Prístup spoločnosti Shell k udržateľnosti

Trojuholník znázorňujúci 3 úrovne prístupu spoločnosti Shell k udržateľnosti: 1. úroveň: Podnikať bezpečne, efektívne, zodpovedne a rentabilne; 2. úroveň: Poskytovať rozsiahlejšie výhody tam, kde pôsobíme; 3. úroveň: Pomáhať pri utváraní budúcnosti s udržateľnejšou energiou

Viac v sekcii Udržateľnosť

Životné prostredie

Spoločnosť Shell dodáva energiu zodpovedným spôsobom a pomáha tak svetu napredovať po ceste k budúcnosti, v ktorej používané formy energie budú mať minimálne vplyvy na životné prostredie našej planéty.

Komunity

Kdekoľvek pracujeme, snažíme sa byť dobrým susedom – a to tým, že prispievame k lepším životným podmienkam okolitých komunít.