Podľa Medzinárodnej agentúry pre energiu by celosvetový dopyt po zemnom plyne mohol do roku 2040 vzrásť o viac ako polovicu.

Zemný plyn je uhľovodík s najčistejším spaľovaním. Zaoberáme sa prieskumom nálezísk zemného plynu a jeho ťažbou na súši aj na mori. Výroba zemného plynu predstavuje v súčasnosti viac ako polovicu celkového objemu našej produkcie.

Výhody zemného plynu

Zemný plyn je uhľovodík s najčistejším spaľovaním – pri výrobe elektrickej energie jeho spaľovaním vzniká v porovnaní s uhlím približne polovičné množstvo oxidu uhličitého (CO2) a iba jedna desatina znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia.

K dispozícii máme bohaté zásoby zemného plynu. Ak sa spotreba udrží na súčasnej úrovni, tieto zásoby by nám mali postačovať na ďalších 230 rokov.

Zemný plyn je všestranný zdroj energie. Napríklad spustenie a odstavenie plynovej elektrárne si vyžaduje oveľa menej času ako spustenie a odstavenie uhoľnej elektrárne. Práve vďaka tejto flexibilite je zemný plyn kompatibilný s obnoviteľnými zdrojmi energie, napríklad so slnečnou a veternou energiou, ktoré sú k dispozícii len vtedy, keď svieti slnko, resp. keď fúka vietor. 

Skvapalnený zemný plyn (LNG)

Pri procese skvapalňovania ochladzujeme zemný plyn až na - 162 stupňov Celzia (- 260 stupňov Fahrenheita). Znížením teploty na túto úroveň dochádza nielen k skvapalneniu zemného plynu, ale tiež k zmenšeniu jeho objemu na 1/600 pôvodnej hodnoty, čo výrazne uľahčuje a zlacňuje jeho prepravu do miest po celom svete s vysokou spotrebou energie. Okrem toho vykonávame aj opačný proces: skvapalnený zemný plyn premieňame späť do plynného skupenstva a následne ho distribuujeme do domácností a podnikov.

Spoločnosť Shell je priekopníkom v oblasti skvapalňovania zemného plynu: v roku 1964 sme poskytli technológiu pre prvé komerčné zariadenie na výrobu LNG vo svete a vypravili vôbec prvú komerčnú nákladnú loď prepravujúcu LNG, čo možno považovať za začiatok globálneho obchodovania s touto komoditou. Zaoberáme sa projektovaním a výstavbou zariadení na výrobu LNG.

Prečítajte si viac o LNG na našej globálnej webovej stránke

Plávajúce zariadenie na výrobu LNG (FLNG)

Tradične sa zariadenia na výrobu skvapalneného zemného plynu budujú na súši. Spoločnosť Shell však v súčasnosti buduje gigantické plávajúce zariadenie, Prelude FLNG (Floating LNG), vďaka ktorému bude možné vyrábať skvapalnený zemný plyn aj na mori. S dĺžkou 488 metrov (1600 stôp) a šírkou 74 metrov (243 stôp) bude Prelude FLNG taktiež vôbec najväčším plávajúcim zariadením vybudovaným na otvorenom mori.

Spoločnosť Shell vyvinula revolučnú technológiu, ktorá umožňuje ťažiť a skvapalňovať zemný plyn, následne ho uskladniť a plniť do špeciálnych nákladných lodí určených na prepravu LNG. Vďaka tomu je možné zoskupiť viacero menších, navzájom od seba vzdialených ťažobných polí pod jedno plávajúce zariadenie FLNG alebo jedno rozsiahlejšie ťažobné pole obsluhovať pomocou viacerých plávajúcich zariadení FLNG.

Viac informácií o zariadení Prelude FLNG nájdete na našej globálnej webovej stránke

Kamión pripravený na tankovanie paliva na čerpacej stanici Shell špecializovanej na LNG

LNG v doprave

Keďže zemný plyn je palivo s nižším obsahom uhlíka, mohol by mať v budúcnosti väčší podiel v rámci kombinácie energetických zdrojov používaných v doprave – ruka v ruke s pokrokom v oblasti energetickej úspornosti vozidiel, využívania biopalív, či vodíkovej a elektrickej mobility.

V súčasnosti skúmame možnosti využitia LNG ako paliva na pohon nákladných vozidiel a lodí, ktoré má potenciálne ekonomické a ekologické výhody v porovnaní s naftou a pohonným olejom. K ďalším možným oblastiam využitia LNG patrí železničná doprava, banícky priemysel a rôzne priemyselné aplikácie. Taktiež hľadáme možnosti rozsiahlejšieho využitia LNG aj v rámci našich vlastných prevádzok.

Prečítajte si viac o LNG ako pohonnom palive na našej globálnej webovej stránke

Kvapalné produkty na báze zemného plynu (GTL)

Technológia Gas to Liquids (GTL) spoločnosti Shell umožňuje premieňať zemný plyn na vysokokvalitné kvapalné produkty, ktoré sa inak vyrábajú zo surovej ropy. K týmto produktom patria palivá pre dopravné prostriedky, motorové oleje a prísady do výrobkov každodennej potreby, akými sú plasty, čistiace prostriedky a kozmetické prípravky.

Produkty získavané technológiou GTL sú bez farby a zápachu. Neobsahujú takmer žiadne nečistoty, ktoré sa nachádzajú v surovej rope, ako napríklad síra, aromatické a dusíkové zlúčeniny.

Prečítajte si viac o kvapalných produktoch na báze zemného plynu (GTL) na našej globálnej webovej stránke

Bridlicový plyn a zemný plyn z málo priepustných hornín

[Add local content]

Prečítajte si viac o bridlicovom plyne a zemnom plyne z málo priepustných hornín na našej globálnej webovej stránke

Viac v časti inovácie

Energia v budúcnosti

Využívame naše know-how, technológie a inovácie, aby sme dokázali dodávať viac čistejšej energie, ktorá je taká potrebná pre rastúcu svetovú populáciu.

Prekonávanie technologických výziev

Vyvíjame inovatívne technológie, ktoré nám umožnia vyhľadávať a bezpečne využívať aj ťažšie dostupné náleziská a získavať tak väčšie množstvo energie za nižšie náklady.